Future Perfect Tense

            Future Perfect Tense โดยปกติแล้วจะถูกนำมาใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์จะจบสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่แน่นอนในอนาคต โดยแท้จริงแล้วเป็นการยากที่จะนำ tense นี้มาใช้ แต่แม้จะมีโอกาสนำมาใช้ได้น้อยก็ใช่ว่าจะตัดทิ้งได้ เพราะยังมีใช้ให้เห็นอยู่โดย future perfect จะมี will / shall และ have อยู่ในประโยคเสมอ ดังนี้

            โครงสร้าง: S + will / shall + have + V.3

        I shall have finished this job before this after noon
        ผมจะทำงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลาเที่ยง

        Next year they will have been here for ten years.
        ในปีหร้านี้พวกเราจะอยู่ที่นี่ครบ 10 ปีเต็ม

การใช้ Future Perfect Tense

1) ใช้ future perfect tense กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะสำเร็จบริบูรณ์ในอนาคต ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยมากจะมี By + เวลา เป็นที่ให้สังเกต หรืออาจจะมีช่วงดวลาที่แน่นอน ให้เป็นที่สังเกตในประโยค เช่น

        The bus will arrive Bangkok by 8 o’clock tonight.
        รถประจำทางจะมาถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 8 โมงเย็นนี้

        We will have done this job by Christmas.
        พวกเราจะทำงานชิ้นนี้เสร็จก่อนคริสต์มาส

2) ใช้ future perfect tense กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่จะเกิดไม่พร้อมกันในอนาคต โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนให้ใช้ future perfect (s +will / shall + have + V.3) ส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดทีหลังใช้ present simple (s + V.1) เช่น

        I shall have finished my report when the bell rings.
        ผมจะทำรายงานเสร็จเมื่อระฆังดัง

        She will have gone to India when her husband gets home tomorrow.
        หล่อนจะไปอินเดียเมื่อสามีของหล่อนกลับมาถึงบ้านในวันพรุ่งนี้

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์