โครงสร้างของ Tenses

    Present

Present Simple                        : S + Verb 1 (ประธานเอกพจน์เติม s) + … 
 
Present Continuous                : S + is, am, are + Verb 1 เติม ing + …

Present Perfect                       : S + have, has   + Verb 3 + …

Present Perfect Continuous    : S + have, has   + been + Verb 1 เติม ing + …


    Past

Past Simple                             : S + Verb 2 (เติม ed บ้าง, ผันบ้าง) + …

Past Continuous                     : S + was, were + Verb 1 เติม ing

Past Perfect                            : S + had + Verb 3 + …

Past Perfect Continuous         : S + had + been + Verb 1 เติม ing + …


    Future

Future Simple                           : S + will, shall + Verb 1 (ไม่เติมอะไร) + …

Future Continuous                   : S + will, shall + be + Verb 1 เติม ing + …

Future Perfect                          : S + will, shall + have + Verb 3 + …

Future Perfect Continuous       : S + will, shall + have + been + Verb 1 เติม ing + ...

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์