Tense

Tense แปลว่า “กาล”
Tense หมายถึง การเรียนรู้แบบของคำกริยา ที่ไปแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำต่างๆ ว่า ได้เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือว่ายุงไม่ทันเกิดขึ้น และจบลงต่างกรรมต่างวาระกันอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร โดยกริยาของประโยคจะเป็น ตัวแสดง Tense
ในภาษาอังกฤษแบ่ง Tense ออกเป็น 3 อย่างคือ

        1. Present Tense = ปัจจุบัน

        2. Past Tense      = อดีตกาล

        3. Future Tense   = อนาคตกาล

เช่น
        My mother gives me a new watch.
        แม่ของผมให้นาฬิกาเรือนใหม่แก่ผม

        My sister comes from Canada.
        น้องสาวของผมมาจากประเทศแคนาดา
 
        The nurses look after patients in hospitals.
        พยาบาลดูแลคนไข้ในโรงพยาบาล
 
กริยาของทั้ง 3 ประโยคข้างบนกล่าวถึงบางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเรียกประโยคนี้ว่า Present tense

        My mother gave me a new watch.
        แม่ของผมได้ให้นาฬิกาเรือนใหม่แก่ผมเรือนหนึ่ง

        She went to school yesterday.
        หล่อนได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้

        Nurses left the party at 11.00 am.
        พวกพยาบาลออกจากงานปาร์ตี้เวลา 11.00 น.

กริยาของทั้ง 3 ประโยคข้างบนนี้กล่าวถึงบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว และเรียกประโยคเช่นนี้ว่า Past tense


        We shall give an application for a scholarship.
        พวกเราจะยื่นใบสมัครขอทุน

        Nancy will arrange it.
        แนนซี่จะจัดแจงเรื่องนี้เอง

        I shall do everything I can help you.
        ผมจะทำทุกอย่างที่ผมสามารถทำได้เพื่อช่วยคุณ

กริยาของทั้ง 3 ประโยคข้างบนนี้กล่าวถึงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในขณะที่พูดอยู่ นั้นยังไม่เกิดขึ้นและเรียนประโยคเช่นนี้ว่า Future tense

แต่ละ Tense ที่กล่าวมานี้ยังแบ่งเป็น Tense ย่อยๆ ลงไปได้อีกอย่างละ 4 Tense คือ

        Simple Tense                    ธรรมดา

        Continuous Tense              กำลังกระทำ

        Perfect Tense                    สมบูรณ์

        Perfect Continuous Tense   สมบูรณ์กำลังกระทำ

Tense ย่อยของ Present Tense                

Present Tense แบ่งย่อยออกเป็น 4 รูปคือ
 
Tense ย่อย                                     ตัวอย่าง

1. Present simple                        I give…..

2. Present continuous                 I am giving…..

3. Present perfect                       I have given…..

4. Present perfect continuous    I have been giving…..

ทั้ง 4 ประโยคข้างต้นนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันกาลกริยาใน

ประโยคที่ 1 เป็น Present simple tense เพราะกริยาในประโยคนี้เพียงกล่าวถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์นั้นๆ จบสมบูรณ์แล้วหรือยัง ประโยคที่แสดงการกระทำที่เป็นปัจจุบันและไม่ได้ระบุว่า เหตุการณ์นั้นๆ จบสมบูรณ์แล้วหรือยังเรียกว่า Present simple tense

ประโยคที่ 2 เป็น Present continuous tense เพราะกริยาในประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำนั้นๆ กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดอยู่นั้น ประโยคที่แสดงการกระทำที่เป็นปัจจุบันและกำลังดำเนินไปในขณะที่พูดนั้นเรียกว่า Present continuous tense

ประโยคที่ 3 เป็น Present perfect tense เพราะกริยาในประโยคนี้แสดงการกระทำที่ สมบูรณ์แบบ หมายความว่าการกระทำนั้นได้เกิดโดยสมบูรณ์แล้ว

ประโยคที่ 4 เป็น Present perfect continuous tense เพราะประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าการ กระทำหรือเหตุการณ์ที่ได้เริ่มหรือได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตได้ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึง เวลาที่พูดอยู่นั้นเรียกประโยคที่มีกริยาเช่นนี้ว่า Present perfect continuous tense

หมายเหตุ: Past และ Future tense ก็คล้ายกับ Present เพียงแต่เกิดในอดีตและอนาคต เท่านั้น


Tense ย่อยของ Past tense

Tense ย่อยของ past tense ก็มี 4 รูปเช่นเดียวกับ Present tense และการเกิดของ tense นี้ ก็คล้ายกับ Present tense เพียงแต่เกิดในอดีต

Tense ย่อย                              ตัวอย่าง

1. Past simple tense               I gave…..

2. Past continuous                  I was giving…..

3. Past perfect                        I had given…..

4. Past perfect continuous     I had been giving…..


Tense ย่อยของ Future tense

Future tense แบ่งย่อยออกเป็น 2 เช่นเดียวกับ 2 tenses ที่กล่าวแล้วและ tense นี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

Tense ย่อย                                 ตัวอย่าง

1. Future simple                        I will give…..

2. Future continuous                 I will be giving…..

3. Future perfect                       I will have given…..

4. Future perfect continuous     I will have been giving...

     

  
สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์