รูปของ Tenses

1. Present Simple                           I give…..

2. Present Continuous                   I am giving…..

3. Present Perfect                          I have given…..

4. Present Perfect Continuous       I have been giving…..

5. Past Simple                               I gave…..

6. Past Continuous                       I was giving…..

7. Past Perfect                              I had given…..

8. Past Perfect Continuous           I had been giving…..

9. Future Simple                            I will give…..

10. Future Continuous                  I will be giving…..

11. Future Perfect                         I will have given…..

12. Future Perfect Continuous      I will have been giving……


ตัวอย่างประโยคสำเร็จของ Tense 12

1. Present Simple                         = I go.                    ฉันไป

2. Present Continuous                 = I am going.           ฉันกำลัง

3. Present Perfect                        = I have gone          ฉันได้ไปแล้ว

4. Present Perfect Continuous     = I have been going. ฉันได้กำลังไปแล้ว


5. Past Simple                            = I went                 ฉันไปแล้ว

6. Past Continuous                    = I was going.         ฉันกำลังไปแล้ว

7. Past Perfect                           = I had gone.          ฉันได้ไปแล้ว

8. Past Perfect Continuous         = I had been going. ฉันได้กำลังไปแล้ว


9. Future Simple                         = I will go.                       ฉันจะไป
  
10. Future Continuous                = I will be going.             ฉันกำลังไปแล้ว

11. Future Perfect                       = I will have gone.           ฉันได้ไปแล้ว

12. Future Perfect Continuous     = I will have been going. ฉันได้กำลังไปแล้ว

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์