แบบทดสอบ

 

          1.  การละเล่น หมายถึงอะไร

                    1. การกระทำเพื่อการเอาชนะ

                    2. การกระทำเพื่อการเเข่งขัน  

                    3. การกระทำเพื่อสนุกหรือผ่อนอารมณ์

                    4. เกมการเล่นของผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี

          2. การละเล่นของไทย หมายถึงอะไร

                    1. การเล่นตั้งเดิมของเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อความบันเทิงใจทั้งนี้เป็นการเล่นที่มีกติกา ไม่มีบทร้องประกอบ

                    2. การเล่นดั้งเดิมของผู้ใหญ่ เพื่อความบันเทิงใจทั้งนี้เป็นการเล่นที่มีกติกาหรือไม่มีกติกา มีบทร้องประกอบให้จังหวะ                    

                    3. การเล่นดั้งเดิมของเด็ก เพื่อความบันเทิงใจทั้งนี้เป็นการเล่นที่ไม่มีกติกา ไม่มีบทร้องประกอบหรือมีบทร้องประกอบให้จังหวะ

                    4. การเล่นดั้งเดิมของเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อความบันเทิงใจทั้งนี้เป็นการเล่นที่มีกติกาหรือไม่มีกติกา ไม่มีบทร้องประกอบหรือมีบทร้อง ประกอบให้จังหวะ  

          3. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการละเล่นไทย

                    1.  เดินกะลา  มอญซ่อนผ้า  ซ่อนหา  กาฟักไข่  

                    2.  ฟุตบอล  เนตบอล  วอลเลย์บอล  วิ่งเเข่ง

                    3.  อ้ายเข้อ้ายโขง  ตี่จับ  วิ่งเปรี้ยว  ฟุตบอล

                    4.  ไม่มีข้อใดกูก

          4.  การละเล่นต่างๆ ย่อมจะแตกต่างกันไป เพราะเหตุใด

                    1.  การละเล่นต่างๆ ย่อมจะแตกต่างกันไป เพราะ ความรู้  

                    2.  การละเล่นต่างๆ ย่อมจะแตกต่างกันไป เพราะ วัยของบุคคลและตามสภาพท้องถิ่น

                    3.  การละเล่นต่างๆ ย่อมจะแตกต่างกันไป เพราะ สภาพอากาศของท้องถิ่น

                    4.  การละเล่นต่างๆ ย่อมจะแตกต่างกันไป เพราะ การตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย

          5.  "จ้ำจีมะเขือเปราะ  พายเรืออกแอ่น  สาวๆ หนุ่มๆ  อาบน้ำท่าวัด  เอากระจกที่ไหนส่อง   กะเทาะหน้าแว่น  กระแท่นต้นกุ่ม
                 อาบน้ำท่าไหน  เอาแป้งที่ไหนผัด  เยี่ยมๆ มองๆ นกขุนทองร้องฮู้"  บทเพลงนี้เป็นของการละเล่นใด

                    1.  กาฟักไข่

                    2.  จ้ำจี้

                    3.  มอญซ่อนผ้า

                    4.  เดินกะลา

          6.  สิ่งใดที่มีผลต่อการทำให้การละเล่นไทยเปลี่ยนไปหรือหายไปจากสังคมไทย

                    1.  ค่านิยม

                    2.  ความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไป

                    3.  การรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา

                    4.  ถูกทุกข้อ

             7.  การละเล่นใดที่ แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ 1 จะต้องเป็น “พ่องู” 1 คน ฝ่ายที่ 2 มี “แม่งู” 1 คน ที่เหลือเป็น “ลูกงู” ซึ่งผู้เล่นเป็นลูกงูจะต้องเกาะเอวผู้เล่นเป็นแม่งู จากนั้น พ่องูเริ่มถามว่า “แม่งูเอ๋ย” แม่งูและลูกงูก็ร้องตอบว่า “เอ๋ย” พอช่วงท้ายพ่องูถามว่า “กินหัว กินหาง” แม่งูตอบว่า “กินกลางตลอดตัว” ผู้เป็นพ่องูจะไล่จับลูกงูจากปลายแถว ฝ่ายแม่งูจะต้องกางมือเพื่อป้องกันลูก หากลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึงจนหลุดออกจากแถวไป ก็จะต้องออกจากการเล่น ผู้เล่นที่เหลือก็เริ่มเล่นกันอีกจนกว่าลูกงูจะถูกจับจนหมด 

                    1.  รีรีข้าวสาร

                    2.  มอญซ่อนผ้า

                    3.  งูกินหาง

                    4.  เดินกะลา

           8.  การละเล่นใดที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่น

                    1.  ตี่จับ  มอญซ่อนผ้า  รีรีข้าวสาร  เดินกะลา

                    2.  ตี่จับ  งูกินหาง  รีรีข้าวสาร  กาฟักไข่

                    3.  ตี่จับ  งูกินหาง  รีรีข้าวสาร  ขี่ม้าส่งเมือง

                    4.  ตี่จับ  มอญซ่อนผ้า  รีรีข้าวสาร  กาฟักไข่

           9. ประโยชน์ของการละเล่นไทย ตรงกับข้อใดบ้าง

                    1.  ประโยชน์ทางกาย  ฝึกความรับผิดชอบ  ฝึกความอดทน

                    2.  ประโยชน์ทางกาย  ฝึกไหวพริบ 

                    3.  ประโยชน์ทางกาย  

                    4.  ถูกทุกข้อ  

           10.  การละเล่นใดที่ต้องใช้ไหวพริบในการเล่น

                    1.  การเล่นเตย  การเล่นกาฟักไข่

                    2.  เดินกะลา  จ้ำจี้

                    3.  ขี่ม้าส่งเมือง  รีรีข้าวสาร

                    4.  ไม่มีข้อใดถูก

  
สร้างโดย: 
คุณครูสรไกร สัตย์เพริศพราย เเละ น.ส.วิสสุตา บุญเฉื่อย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์