ความหมายของนาฏศิลป์ไทย

 

 

ความหมายของนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทย
ความหมายของนาฏศิลป์ไทย

..........นาฏย ตามปทานุกรมของกระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2471 อธิบายว่า การเต้นรำ การฟ้อนรำ การแสดงละคร

..........นาฏหมายถึงการเคลื่อนไหวอวัยวะ, นางละคร การฟ้อนรำ หรือ ความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ
..........ศิลปะ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาติ นำมาดัดแปลง ทำให้เกิดความปราณีต งดงาม และสำเร็จสมบูรณ์ด้วยทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติ
..........นาฏยศาสตร์ หมายถึง วิชาการเต้นรำ วิชาแสดงละคร บางครั้งก็เรียกว่า ศิลปะการละคร และฟ้อนรำ
..........นาฏศิลป์ ความหมายโดยรวม คือ ศิลปะการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อย่างประณีต อ่อนช้อย จนเกิดความงดงามวิจิตรบรรจง ความหมายอีกนัยหนึ่ง นาฏศิลป์ หมายถึง การแสดงระบำ รำ เต้น โขน ละคร ซึ่งรวมทั้งการร้องและบรรเลงดนตรี ดังนั้น นาฏศิลป์จึงเป็น ศิลปะการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ หัว จรดเท้า เคลื่อนไหวแขนขา เอว ไหล่ รวมทั้ง สีหน้า ตา ปาก จากอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์ สร้างสรรค์ อารมณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์ดีใจ อารมณ์โศกเศร้าเสียใจ และการเคลื่อนไหวโดยปกติของมนุษย์ การยืน เดิน นั่ง นอน วิ่ง นำท่าทางและอารมณ์นั้น ๆมาสร้างสรรค์ท่าทาง ลีลา ให้ประณีต จนเกิดความงามทางศิลปะ ด้านการแสดง ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ ความเข้าใจกับผู้ชม จนเกิดสภาวะคล้อยตามตัวแสดง เมื่อตัวแสดงต้องการสร้างสถานการณ์ด้านอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ชม ให้เกิดอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ก็มักแสดงออกเป็นกิริยาท่าทาง เช่น โศกเศร้า ก็จะแสดงสีหน้าเศร้าหมองร้องไห้ ท่าทางระทดระทวยหมดแรง เมื่อมีอารมณ์โกรธ ทำสีหน้าถมึงทึง น้ำเสียงเกรียวกราด กระทืบเท้า ชี้นิ้วชี้หน้าด่าว่า เมื่อมีอารมณ์รัก ก็มีการโอ้โลมปฏิโลม และมักจะนำมือประกบอกสีหน้ายิ้มละไม เป็นต้น

 
 
 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นาง วไลลักษณ์ ดิษพึ่ง และ นางสาว กมลวรรณ แรงรักธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์