สมาชิก 3 ห้อง 4 แนะนำตัวเองด้วยจ้า

รูปภาพของ stpsomjai

ให้นักเรียนแนะนำตัวเอง
โดยบอกชื่อ  ชั้น  เลขที่  และบอก node ของเวบไซต์ของนักเรียนคัดลอกมาวางด้วยค่ะ

นางสาว มินตรา อินสูงเนิน ชั้น ม.3/4 เลขที่ 30

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/51064

 

ด.ช. สุริยา  อึ้งประเสริฐ เลขที่ 11 ชั้น ม3/4

 

 โรงเรียน ศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/51055

ด.ญ.พรทิพย์ ศิริชาติ ม3/4 เลขที่21
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ด.ญ.นิรารัตน์ เงินเมือง ม3/4 เลขที่19

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/user/50581

ชื่อ สายชล การะวัน ม.3/4 เลขที่34

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ชื่อ ศิริลักษณ์  แสนธนู  ม.3/4 เลขที่33

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ด.ญ. ขวัญจิรา  ซาไซย  ม.3/4   เลขที่37

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ด.ญ.ขวัญจิรา ซาไซย เลขที่37 ชั้นม.3/4

 โรงเรียนศรีเทพประขาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/user/50576

ด.ญ. พิมพิกา ต้นสกุล เลขที่ 27 ชั้น ม.3/4

 

 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

 

http://www.thaigoodview.com/user/50534

เด็กหญิงทรายทอง  ปั้นช้าง ชั้นม3/4 เลขที่18

โงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

 

เด็กหญิงปวีกรณ์  รอดโพธิ์  ชั้นม3 เลขที่17

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ด.ญ.จิติมา ช่างชุบ เลขที่ 13 ชั้นม.3/4

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/50233

ด.ช.ณัฐวฒิ มูลขุนทด เลขที่ 5 ชั้น ม3/4

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/user/50220

ด.ญ. ปริมล ก่ำกองกูล   เลขที่ 20   ม.3/4

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ชื่อ เด็กหญิง พัชรี  ใจกระสันต์

ชั้นม.3/4 เลขที่ 26

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/91518#comment-form

ด.ช. นติพงษ์ ทองใบใหญ่ เลขที่6 ม.3/4

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/91518#comment-form

 

 

ด.ญ. เฟื่องฟ้า ทรัพย์เมือง เลขที่ 28 ชั้น ม.3/4

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/user/50227

ณัฏฐณิชา ราชวงษ์ ชั้น ม.3/4 เลขที่16 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ด.ช. เนติพงษ์  เย็นนุ่ม เลขที่8 ชั้น ม3/4

 

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/49585

ด.ช นฤเบศร์ พูลพิพัฒน์ เลขที่ 7 ชั้น ม3/4

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/user/49601

ด.ช.วราวุฒิ ราตรี  เลขที่10  ม.3/4

http://www.thaigoodview.com/node/93064

 ชื่อ ปริญญา  ทาโพธิ์ เลขที่ 9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

www.thaigoodview.com/node/9800

สวัสดีครับผมชื่อ ปริญญา  ทาโพธิ์  ชั้น 3/4  เลขที่ 9

 

 

สวัดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพอใจ โพธิ์นา ชั้นม.3/4 เลขที่ 25

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/comment/edit/92654

เด็กหญิง สุชาดา  อุยไธสง เลขที่ 35 ชั้น ม.3/4

 

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/49578

รูปภาพของ stp09831

เด็กหญิง สุภาพร วิหคโต เลขที่ 36 ชั้น ม.3/4

 

โรงเรียน ศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/49576

รูปภาพของ stp09825

เด็กหญิง รชาดา  เกตณ์สิรี เลขที่ 32 ชั้น ม.3/4

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/49577

เด็กหญิง มินตรา  กาดกลางดอน เลขที่29 ชั้น ม.3/4

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

http://www.thaigoodview.com/user/49590

เด็กหญิง อารีรัตน์ แผงเวช เลขที่ 38 ชั้น ม.3/4

 

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/49599

เด็กชาย ชาญยุทธ  ชวนขุนทด เลขที่3 ชั้น ม.3/4

 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

 

http://www.thaigoodview.com/user/48992

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์