ภูชี้ฟ้า

 

 

 

    

 

 

               ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

                     เป็นส่วนหนึ่งของเทือกดอยผาหม่น ที่เป็นพรมแดนไทย-ลาว ด้าน จ.เชียงราย-พะเยา ลักษณะเป็นหน้าผาหิน

               ตั้งอยู่บนเส้นกั้นพรมแดนพอดี ชาวลาวและชาวไทยในพื้นที่ เรียกผาหินที่ชี้เหยียดตรงขึ้นไปบนฟ้าว่า ภูฟ้า

               ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน

               ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงามเป็นพิเศษ เมื่อเดินขึ้นภูชี้ฟ้า เพื่อไปชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางจะพบแปลงปลูกป่านางพญาเสือ

               ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ต้นเสี้ยวดอกขาวรอบภูชี้ฟ้าจะ

               ออกดอกบานเต็มเชิงเขา

                     ผาชี้ฟ้า เป็นหน้าผาหินที่มีลักษณะโดดเด่น คือ คล้ายนิ้วชี้ที่ชี้ตรงออกไปยังทิศตะวันออก หน้าผาหินเป็นทางลาดชัน

               ปกคลุมด้วยหญ้า ไม้พุ่ม และโขดหิน ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นเลย สามารถเดินลัดเลาะ ไปจนถึงสุดปลายของหน้าผา ที่ยื่นออกไปได้

               แต่จุดที่นิยมถ่ายภาพ และ ชมทะเลหมอก จะเป็นหมู่หินใหญ่ริมหน้าผา และ ก่อนถึงปลายสุดของภูชี้ฟ้า และมีเทือกเขาสลับซับซ้อน

               จะปกคลุมด้วยสายหมอก ทิวทัศน์จะยิ่งงดงามเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ภูชี้ฟ้าหันไปทางทิศตะวันออก จึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่

               ได้รับความนิยม

                     ลักษณะภูมิอากาศ อากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

               ในช่วงฤดูฝน และลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน

               เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

 

ที่มา   http://www.chiangraifocus.com/travelView.php?id=104&aid=8

 

 

 

          

 

 

 

                                                      

สร้างโดย: 
นายสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์