วัดพระธาตุหิริภูญชัย

 

 

 

    

 

 

               วัดพระธาตุหิริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

                     เป็นแหล่งสะสมศิลปกรรมมาหลายยุคหลายสมัย หลากหลายรูปแบบ สิ่งสำคัญที่สุดของวัดนี้

               ซึ่งถือว่า เป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางของวัด คือ องค์พระบรมธาตุเจ้าหิริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

               ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

                     องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย มีรั้วทองเหลืองล้อมรอบ ๒ ชั้น ทั้งสี่ด้าน โดยรั้วดั้งเดิมนั้นพระเมืองแก้วโปรดให้นำมาจาก

               เมืองเชียงแสน ต่อมาในปี พ.ศ.2329 พระเจ้ากาวิละได้มาบูรณะใหม่พร้อมกับให้สร้างฉัตรหลวง ตั้งไว้ที่มุมทั้งสี่ของรั้ว

               ที่ล้อมองค์พระธาตุ  จากนั้นในปี พ . ศ . 2334 พระเจ้ากาวิละพร้อมกับน้องทุกคน ได้ร่วมกันสร้าง “ หอยอ ” คือ

               วิหารทิศประจำทิศทั้ง ๔ ด้าน และได้หล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เพื่อประดิษฐานไว้ในวิหารด้านเหนือพระธาตุ เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

               ให้ชื่อว่า พระละโว้

 

ที่มา : http://idealanna.igetweb.com/index.php?mo=3&art=63360 

 

 

 

          

 

 

 

                                                     

สร้างโดย: 
นายสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์