แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด


ตอนที่ 1 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด
1. เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่างๆ
2. สารสนเทศ information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบ เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสาระ เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้
3. องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสานสนเทศ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากรและขั้นตอนการปฎิบัติงาน
4. ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้น จึงจะสามารถนำมาประมวลผลได้
5. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ ถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลรูปแบบหนึ่ง
6. การใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลคำ และซอฟต์แวร์นำเสนอ จัดอยู่ในกลุ่มระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
7. ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือเก็บข้อมูลได้มากและมีการประมวลผลได้เร็วขึ้น ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น โดยมีการผนวกอุปกรณ์หลายๆอย่างไว้ในเครื่องเดียว (all-in-one)ดังนั้นอุปกรณ์จึงมีขนาดใหญ่ขึ้น
9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปและก่อปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น
10. อีเมลขยะและอีเมลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดมาด้วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

สร้างโดย: 
สุภาวรรณ สิทธิปัญญา

ไม่มีเฉลยเหรอ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์