กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 5

               ปฏิกิริยาการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  มีการหมุนเวียนสารเป็นวัฎจักร เรียกว่าวัฎจักรคัลวิน(Calvin  cycle ) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน

สโตรมา (stroma) ของคลอโรพลาสต์  

                      

               ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

                       Winkปฏิกิริยาขั้นที่ 1  คาร์บอกซิเลชัน ( Carboxylation ) เป็นปฏิกิริยาการตรึง CO2 ซึ่งมี คาร์บอน ( C ) 1 อะตอม

จะเข้าสู่วัฎจักคัลวิน โดยการทำปฏิกิริยากับไรบูโลสบิสฟอสเฟต ( ribulose  bisphosphate หรือ RuBP ) ซึ่งมี C 5 อะตอม โดยมีเอนไซม์

รูบิสโก(rubisco) เป็นคะตะลิสต์ ได้สารประกอบใหม่ที่มี  C 6 อะตอม แต่เป็นสารที่ไม่คงตัว และจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบ ฟอสโฟกลีเซอเรต

( phosphoglycerate หรือ PGA )   ซึ่งมี  3 อะตอม จำนวน 2 โมเลกุล ซึ่งถือว่าเป็นสารประกอบตัวแรกที่คงตัวในวัฎจักรคัลวิน

                      Smileปฏิกิริยาขั้นที่ 2  รีดักชัน (Reduction)  ในขั้นตอนนี้แต่ละโมเลกุลของ PGA  จะรับหมูฟอสเฟต(Pi) จาก ATP 

กลายเป็น  1,3 บิสฟอสโฟกลีเซอเรต(1,3 bisphosphoglycerate )  ซึ่งรับอิเลคตรอนจาก NADPH และจะถูกเปลี่ยนไปเป็น 

กลีเซอรอลดีไฮด์ 3-ฟอสเฟต( glyceraldehydes 3-phosphate ) เรียกย่อๆว่า   G3P หรือ PGAL  เป็นน้ำตาลที่มี  3 อะตอม

                       Winkปฏิกิริยาขั้นที่ 3  รีเจนเนอเรชัน (Regeneration )    G3P ซึ่งเป็นสารที่มี C 3 อะตอม เปลี่ยนไปเป็น RuBP  และขั้นตอนนี้

ต้องอาศัยพลังงานจาก ATP จากปฏิกิริยาแสง ส่วน G3P บางโมเลกุล จะถูกนำไปสร้างเป็นน้ำตาลกลูโคสและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ

                   พืชที่สังเคราะห์ด้วยแสงที่มีสารประกอบคงตัวชนิดแรกที่ได้จากปฏิกิริยาการตรึง CO2 เป็นสารที่มี C 3 อะตอม เรียกว่าพืช C3  ได้แก่

พืชที่พบเห็นโดยทั่วๆไป

                                                                                                                            

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวสุกัญญาและครูรุ่งรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์