ความรู้เบื้องเกี่ยวกับทัศนศิลป์

1. คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์    


         
เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเหตุการณ์สำคัญของคนแต่ละเชื้อชาติที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอดีต  อาจเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ  การเรียกร้องสิทธิต่างๆ  และพงศาวดารในแต่ละสมัย  เรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดสามารถปลุกเร้าอารมณ์  ความรู้สึก  ให้เกิดการกระตุ้นเตือน  และคล้อยตามถึงความรักชาติ รักถิ่นตนเสียสละในด้านต่าง ๆ เช่น  อนุสาวรีย์ และจิตรกรรมฝา

2.  คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเร้นลับ  

          มนุษย์ไม่ว่าชาติใดย่อมมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อมนุษย์เกิดความกลัวมนุษย์จะหาสิ่งที่มาคลี่คลายดับความกลัวให้เบาบางลง เช่น ความเชื่อในสิ่งเร้นลับ  เทพเจ้า  พระเจ้า  นรกสวรรค์  ภูตผี  ปีศาจ  ไสยศสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 

    
หรือวิญญาณ  ก่อเกิดเทวรูป  รูปปั้น และอาคารประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น

 

3.  คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 
         
มนุษย์ทุกชนย่อมมีศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง  และด้วยความรักความศรัทธา  ทำให้เกิดพลังและ
    
แรงบันดาลใจอันมหาศาลที่จะถ่ายทอดความเชื่อ ความศรัทธาให้ผู้อื่นได้รับรู้  เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  จึงถูกสะท้อนผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ออกมาทางรูปแบบงานทัศนศิลป์ในหลากหลายประเภทตลอดทุกยุค
    
ทุกสมัยเปรียบเสมือนภาพจำลองเหตุการณ์ เช่น  ภาพจิตรกรรม

4.  คุณค่าเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

         
เช่น  การสร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ ๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถในการเมืองการปกครอง

 

5.  คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         
คุณค่าของเรื่องราวลักษณะนี้เป็นการนำเสนอ  ในเรื่องของความงามของธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการพึ่งพาอาศัยกัน  ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเสนอแง่คิดว่าทำไมมนุษย์จึงทำลายธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม  และทำไมเราต้องรณรงค์ต่อต้านการทำลายธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  สมควรที่จะอนุรักษ์ให้อยู่คู่มนุษย์สืบไป  รูปแบบเรื่องราว  ได้แก่ การปลูกป่า  มลพิษจากโรงงาน  น้ำเน่าเสีย  ความงามและการทำลายธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น
6. คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดี 

         
เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากหนังสือ นิทานพื้นบ้าน สำนวน คำพังเพย สุภาษิต ตำนาน พงศวดาร ที่สามารถบรรยาย

    
เนื้อหาเรื่องราว ให้ผู้ดูได้รู้อย่างชัดเจน  โดยแสดงเป็นภาพเล่าเรื่อง เช่น ภาพจิตรกรรมไทย สังข์ทอง และรามเกียรติ์ เป็นต้น

 

7. คุณค่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นการนำเสนอเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการต่างๆ ที่นำพาให้ประเทศนั้นๆ เจริญรุ่งเรือง คุณค่าของ
    
เรื่องราวประเภทนี้สามารถโน้มน้าวให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นเรื่องราวเกี่ยวกับ
    
อุตสาหกรรม ยานอวกาศ วงการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  และการสื่อสาร เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 
 

http://play.kapook.com/files/play/dookdik/10/47983_1.gif

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
ด.ญ.เกสรา สิริธนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์