สุสานมุสโซเลียม

                 สุสานมุสโซเลียม นับเป็นสุสานที่ถือกันว่ามีความสวยงามที่สุดในโลก อยูที่เมืองฮาลินาซัส ประเทศเปอร์เซีย จัดสร้างโดยพระนางอาเตมีเชีย พระมเหสีของพระเจ้ามุสโซลุส เพื่อใช้เป็นที่ฝังศพของพระสวามี วัสดที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินอ่อนล้วน มีส่วนสูง 140 ฟุต ฐานโดยรอบยาวถึง 460 ฟุต ชั้นบนสุดเป็นพื้นสี่เหลี่ยมเล็กกว่าฐานล่าง แกะสลักรูปพระเจ้ามุสโซลุสประทับราชรถเทียมม้าประดับด้วนลวดลายสวยงามยิ่ง สร้างขึ้นในราวค.ศ. 156-190 สุสานแห่งนี้ได้พังทลายลงหมดสิ้นเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหว ในคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เหลือไว้แต่ซากปรักหักพังบางส่วนที่ พิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียมของอังกฤษ ได้นำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาเก็บอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา 

                        

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/265/41265/images/5mausoleum.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/dreamcometrue/2009/08/31/entry-1&usg=__Pj7ePXoCCVCWCaVkPQr8x38_q6s=&h=440&w=456&sz=68&hl=th&start=2&zoom=1&tbnid=W1c2oS-1loLVwM:&tbnh=124&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์