เทวรูปโคโลสซูส

             เทวรูปโคโลสซูส เป็นเทวรูปของเทพเจ้าแห่งศิลปของชาวกรีซ ซึ่งมีพระนามว่า "โคโลสซูส" หรือ เทพเจ้าอพอลโลซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวกรีซ หล่อด้วยทองสำริดในท่ายืนสูง 100 ฟุต มือขวาถือประทีป ยืนถ่างขาคร่อมปากอ่าวให้เรือสินค้าลอดผ่านไปมาได้ กษัตริย์ชาเรสแห่งลินดัส เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ 280 ปีก่อนคริสตกาลหลังจากก่อสร้างได้ 60 ปี ก็พังทลายลงเพราะเหตุเผ่นดินไหวเมื่อ 224 ปีก่อนคริสตกาล และไม่มีใครเอาใจใส่ซ่อมแซมเป็นเวลาติดต่อกัน 900 ปี จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10 ซากเศษทองเหลืองก็ถูกขายให้ชาวเมืองซาราเซนส์ เพื่อนำไปหล่อใช้ทำเป็นอาวุธในการทำสงครามจนหมดสิ้น สิ่งมหัศจรรย์อันล้ำค่าชิ้นนี้นี้จึงสูญสลายไปอย่างน่าเสียดายเหลือไว้แต่เพียงความทรงจำเท่านั้น

 

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%AA&imgurl=http://members.tripod.com/com_sk/colossus1.jpg&imgrefurl=http://members.tripod.com/com_sk/colossus.htm&usg=__rCqYepS_kUx1QxxyEAjKoYH_dJg=&h=360&w=360&sz=14&hl=th&zoom=1&tbnid=5c9RQ-Low5mU_M:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25AA%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&start=0#tbnid=5c9RQ-Low5mU_M&start=2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์