หอประภาคารฟาโรส

               หอประภาคารฟาโรส ตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหน้าเมืองอเล็กซานเดรียนของประเทศอียิปต์ตัวอาคารสร้างด้วยลายหินอ่อนสีขาวสลักลวดลายวิจิตรงดงามมาก สูงประมาณ 400 ฟุต ทางขึ้นเป็นบันไดวนไปจนถึงยอดซึ่งมีตะเกียงแก๊สขนาดใหญ่ที่ให้แสงสว่างมองเห็นออกไปไกลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้อเล็กซานเดรียนเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญยิ่ง แต่ประภาคารแห่งนี้ได้พังทลายลงเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 13 จึงไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เป็นอนุสรณ์นอกจากชื่อเสียงที่โด่งดังและประวัติศาสตร์ที่ได้จารึกเอาไว้ ทำให้ยากที่จะลืมเลือนแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานนับพันปีแล้วก็ตาม 

 

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AA&imgurl=http://www.plerattiya.ob.tc/11.jpg&imgrefurl=http://www.plerattiya.ob.tc/Untitled-11.html&usg=__qEjOHNrd8avIGZANDuCRDn6zK1M=&h=652&w=500&sz=37&hl=th&zoom=1&tbnid=cnA5FRUTegclcM:&tbnh=138&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&start=3#tbnid=cnA5FRUTegclcM&start=7

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์