กองหินประหลาด

                     กองหินประหลาด นี้อยู่กลางทุ่งนาของเมืองซัลลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์ประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอนไปประมาณ 10 ไมล์ ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่จำนวน 112 ก้อน มีทรงสูงตั้งเป็นรูปวงกลมซ้อนอยู่เป็น3 รอบ ก้อนหินบางก้อนก็ล้มนอน บ้างตั้งตรงและมีบางที่ขึ้นไปนอนขวางอยู่บนยอดวงกลมรอบนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ฟุต มีหินทั้งหมด 30 ก้อนแต่ละก้อนสูง 13 ฟุต วงกลมรอบกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 76 ฟุต มีหิน 40 ก้อน และมีอยู่ 2 ก้อนที่ตั้งสูงถึง 22 ฟุต วงในสุดนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50ฟุต มีหินอยู่ 42 ก้อน หินแต่ละก้อนมีน้ำหนักมากเป็นตันๆและมีผู้พบเห็นว่าตั้งอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่คริสตกาลถึง 1,700 ปี ในระแวกใกล้เคียงเป็นทุ่งกว้างและไม่มีภูเขาหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยหินอยู่เลย จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า ผู้สร้างนำหินมาจากไหน และนำขึ้นไปวางซ้อนกันได้อย่างไร

 http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&imgurl=http://203.172.220.170/stu_proj/511251/17.jpg&imgrefurl=http://203.172.220.170/stu_proj/511251/FUL3.html&usg=__c5pVWM5gW6A5JuV72N0Ev017fmA%3D&h=768&w=1024&sz=341&hl=th&zoom=1&tbnid=tOF1A0OMGGKbDM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=0&ei=wGlGTYS3FovRrQeRx8n7Dw&gbv=2#tbnid=tOF1A0OMGGKbDM&start=1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์