เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง

               เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง เป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยมตามศิลปของจีน มีความสูง 261 ฟุต สูง 8 ชั้น อยู่ในกรุงนานกิง ประเทศจีนหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวทั้งหมด ชายหลังคามีกระดิ่งแขวนไว้ 80 ลูก และมีโคมไฟประดับอีกจำนวนมาก องค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐประดับกระเบื้องเคลือบ ยอดเจดีย์เป็นรูปกลมปิดทอง เดิมมีอยู่เพียง3 ชั้น ต่อมาในสมัยจักรพรรดิยุ่งโล้แห่งราชวงศ์เหม็ง ได้โปรดให้สร้างเสริมขึ้นไปอีกจนสูงถึง 9 ชั้นในปีค.ศ.1430 มีสายโซ่โยงลงมา 8 เส้น และมีกระดิ่งแขวนตามสายโซ่อีก 72 ลูก เวลามีลมพัดมาจึงเกิดเสียงดังไพเราะมาก แต่ถูกพวกกบฎไต้เผิงทำลายและเก็บข้าวของมีค่าไปเสียหมด ปัจจุบันอาจไม่งดงามเท่ากับสมัยก่อนแต่ยังตั้งตระหง่านและคงความวิจิตรเอาไว้ได้ตามสมควร

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%87&imgurl=http://www.thaigoodview.com/files/u1334/nanking_2.jpg&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/11337&usg=__lFl5BWXxkJp-uyWvtmirBM9R6LU%3D&h=300&w=224&sz=13&hl=th&zoom=1&tbnid=AnboJLdERGQYcM:&tbnh=116&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=0&ei=qGxGTaWIAcbQrQfj_5XsDw&gbv=2#tbnid=AnboJLdERGQYcM&start=2

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์