กำแพงเมืองจีน

 

              กำแพงเมืองจีน สร้างจากอิฐสําหรับเป็นรั้วกั้นประเทศตามพรหมแดนด้านเหนือของจีน เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกตาด พระเจ้าซิวั่งตี่ หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม"จิ๋นซีฮ่องเต้" เป็นผู้มีบัญชาให้เกณฑ์ชาวบ้านมาสร้าง ในปีพ.ศ.300-329 มีความยาวถึง 1,684 ไมล์ ทอดตัวไปตามป่าเขา หุบเหว และแม่นำคล้ายกับพญามังกรยักษ์ ตัวกําแพงสูงจากพื้นดิน 20-30 ฟุต หนา 15-20 ฟุต บนกําแพงมีทางเดินกว้าง 10 ฟุต และทุกระยะ 300 ฟุต จะมีป้อมกับเชิงเทินอยู่ประมาณกว่า 15,000 แห่ง ใช้เวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี และต่อมามีการสร้างต่อเติมอีกหลายครั้ง ใช้แรงงานที่เกณฑ์มาจากทั่วประเทศนับจํานวนล้านและมีผู้เสียชีวิตเพราะการสร้างนี้นับหมื่นคน ปัจจุบันยังคงอยู่และถือกันว่าใครที่ได้เดินทางไปยังดินแดนของจีนทางภาคเหนือแต่ไม่มีโอกาสได้ไปแวะเยี่ยมชมกำแพงเมืองจีนถือกันว่ายังไปไม่ถึงเมืองจีน

 

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&imgurl=http://www.ktc.co.th/ktcworld/uploads/images/postcard/screen/46_%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599.jpg&imgrefurl=http://www.ktc.co.th/ktcworld/postcard/adventure/package.php%3Fid%3D3&usg=__mMlOMv7v4OADd7zaO3AiZZarrag%3D&h=600&w=591&sz=90&hl=th&zoom=1&tbnid=BJD3wkI6wKBwyM:&tbnh=135&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=0&ei=3W5GTbyUJo_xrQf03_zuDw&gbv=2#tbnid=BJD3wkI6wKBwyM&start=10

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์