สุเหร่าเซโซเฟีย

 

                     สุเหร่าเซโซเฟีย เดิมเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนาอยู่ในกรุงคอนสแตนตินโนเปิล ประเทศตุรกี สร้างขึ้นโดยจักพรรดิคอนสแตนติน เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปีจึงแล้วเสร็จ ต่อมาถูกพวกก่อการร้ายบุกทำลาย พระจักรพรรดิจูสติเนียนซึ่งได้มามีอำนาจเหนือตุรกีจึงได้สร้างขึ้นใหม่โดยใช้เวลาสร้างอีก 5 ปีโดยได้นำสิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับเอาไว้มากมาย เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงมีการเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตมโหฬาร แต่แล้วกลับถูกแผ่นดินไหวทำให้เกิดการแตกร้าวต้องให้ช่างมาซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพเดิม พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 ได้มามีอำนาจเหนือตุรกีต่อจากพระจักรพรรดิจูสติเนียนและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้กลายมาเป็นสุเหร่าเสีย แต่ยังทรงรักษาความงามเอาไว้เช่นเดิม สุเหร่าแห่งนี้มีเนื้อที่700 ตารางเมตร ภายในมีเสาค้ำที่สลักและประดับเอาไว้อย่างวิจิตรงดงามถึง 108 ต้น อยู่ชั้นล่าง 40 ต้นเป็นเสาขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอีก 68 ต้นอยู่ชั้นบน หลังคาสร้างเป็นรูปซาละเปามีหอแหลมล้อมรอบมากมาย

 

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2&imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/265/41265/images/ayasofya.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/dreamcometrue/2009/09/01/entry-1&usg=__5B-PFjtEl2_kPRhzibCN6hChpsY%3D&h=620&w=600&sz=97&hl=th&zoom=1&tbnid=YPJ_FgY2H1wHjM:&tbnh=136&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=1&ei=tG9GTbK9HcexrAeomrD1Dw&gbv=2#tbnid=YPJ_FgY2H1wHjM&start=4

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์