หลุมฝังศพแห่งอเล็กซานเดรีย

 

               หลุมฝังศพแห่งอเล็กซานเดรีย เป็นสถานที่ฝังศพใต้ดินของกษัตริย์อียิปต์โบราณอีกแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากปิรามิด อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ อุโมงค์แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า คาตาโกมบ์ (GATACOMBS) โดยขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินทรายเป็นขั้นๆ บางตอนมีความลึกถึง 70-80 ฟุต มีทางเดินกว้าง 3-4 ฟุต ทางเดินจะวกไปเวียนมาเป็นระยะทางนับร้อยไมล์ ผนังอุโมงค์ถูกเจาะเป็นช่องๆ ลึกเข้าไปเพื่อใช้เป็นที่บรรจุศพ มีแท่นบูชาและตะเกียงดวงเล็กๆ แขวนไว้ บางส่วนของอุโมงค์แห่งนี้ได้ตบแต่งเอาไว้อย่างวิจิตรพิสดารสภาพในปัจจุบันยังคงความสมบูรณ์เอาไว้พอที่จะให้ผู้สนใจเข้าไปเที่ยวชมได้ 

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2&imgurl=http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/A21.jpg&imgrefurl=http://www.sahavicha.com/%3Fname%3Dblog%26file%3Dreadblog%26id%3D852&usg=__Sx85TGzKuj2raJ_KIgxZ31tn_d0%3D&h=480&w=640&sz=66&hl=th&zoom=1&tbnid=RwzKjnMUwKs_PM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&sa=G&tbs=isch:1&start=0&ei=P3JGTenFLI3MrQegnMX_Dw&gbv=2#tbnid=RwzKjnMUwKs_PM&start=0

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์