สนามกีฬากรุงโรม

                                  สนามกีฬากรุงโรม  เป็นสนามกีฬากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ตัวสนามเป็นรูปตึกวงกลมก่อด้วยหินทรายและอิฐประกอบกัน ภายในมีอัฒจรรย์สำหรับให้คนนั่งดูกีฬาซึ่งจุคนได้มากถึง 80,000คนหรืออาจจะมากกว่านั้น ใต้อัฒจรรย์และใต้ดินมีห้องไว้ขังสิงโตและนักโทษที่รอการประหารชีวิตนับร้อยห้อง มีขนาดใหญ่วัดโดยรอบได้ 527 เมตร สูง 57 เมตร สร้างขึ้นราว พ.ศ. 72-80 ซึ่งหากนักโทษสามารถต่อสู้เอาชนะสิงโตได้ก็จะถูกปล่อยตัว บางครั้งใช้เป็นที่ประลองความเก่งกล้าของบรรดาอัศวินทั้งหลายในยุคนั้น ปัจจุบันเหลือแต่ซากและโครงสร้างอันใหญ่โตมโหฬารไว้ให้แขกผู้ไปเยือนได้ชมเท่านั้น

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1&imgurl=http://pailom-np.tripod.com/kidknowledge/image_world/Rome_Colisium-02.jpg&imgrefurl=http://pailom-np.tripod.com/kidknowledge/html_world/babylone05.html&usg=__aCkVztWyliiH8awppyg05lejDz8%3D&h=312&w=500&sz=28&hl=th&zoom=1&tbnid=SssXt7q_0FI2kM:&tbnh=81&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AC%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=0&ei=l3NGTcKPBojprAenxcj8Dw&gbv=2#tbnid=SssXt7q_0FI2kM&start=18

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์