หอเอนเมืองปิซา

              หอเอนเมืองปิซา  หอเอนประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนอยู่ในเมืองปิซา ประเทศอิตาลี เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1174และเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1350 ซึ่งต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี มีความสูง 181 ฟุต มีอยู่ทั้งหมด8 ชั้น แต่ละชั้นมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตรสวยงามรองรับไว้โดยรอบ ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้นหอนี้ก็เริ่มเอียงลงแต่ไม่ถึงกับพังทลาย จนเมื่อสร้างเสร็จก็มีความเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต กาลิเลโอ เคยใช้หอแห่งนี้เป็นที่ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักวัตถุและกฎแห่งแรงดึงดูดของโลก ปัจจุบันหอเอนเมืองปิซาก็ได้เอียงลงมาจากเดิมอีกเล็กน้อย ทางการอิตาลีกำลังบูรณะและป้องกันเพื่อให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสืบต่อไป

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&imgurl=http://guide33.com/Upload/Uploads/368777484_r255115_1053896.jpg&imgrefurl=http://www.guide33.com/forum/forum_posts.asp%3FTID%3D685&usg=__OqVUIP6yYFIZfktKvl1tXgyXLOI%3D&h=840&w=552&sz=102&hl=th&zoom=1&tbnid=XJm2WGGncov47M:&tbnh=145&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B2%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=12&ei=SXRGTe6SMcLlrAe-zvT9Dw&gbv=2#tbnid=XJm2WGGncov47M&start=28

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์