เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์

                        เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์  เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนแรก   สร้างขึ้นมาเมื่อปีค.ศ. 1922 - 1933   ในสมัยของประธานาธิบดีฮูเวอร์แห่งสหรัฐอเมริกา   ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 7 ปี   เขื่อนฮูเวอร์เป็นเขื่อนแรกที่สามารถเอาชนะธรรมชาติ  คือ  น้ำท่วมและสามารถเก็บกักน้ำ   ทำให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้น   ตัวเขื่อนสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 228 เมตร ยาว 391 เมตร   ทะเลสาบมีเหนือเขื่อนยาว 184 กิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่ 582.75 ตารางกิโลเมตร   สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 1,835,000 กิโลวัตต์   เขื่อนฮูเวอร์สร้างขึ้นที่บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน  ระหว่างรัฐอลิโซนากับรัฐเนวาดา   ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ไม่ได้จัดเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก   แต่ก็นับว่าเป็นเขื่อนยักษ์แห่งแรกของโลก

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/265/41265/images/hoover20dam.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/dreamcometrue/2009/09/02/entry-1&usg=__44gUWzh9mzLuLUPSfuzXFAL3khU%3D&h=338&w=450&sz=77&hl=th&zoom=1&tbnid=jAft28aJrycJcM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&um=1&sa=N&tbs=isch:1&start=1&ei=OHhGTZSAFYrOrQe5_djyDw&gbv=2#tbnid=jAft28aJrycJcM&start=6

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์