ทัชมาฮาล

               ทัชมาฮาล อนุสาวรีย์แห่งความรัก เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งพระเจ้าชาห์เยฮัน แห่งเมืองอัคระประเทศอินเดียสร้างเป็นสุสานฝังศพของ พระนาง มุมทัชมาฮาล ราชินีอันเป็นที่รักยิ่ง สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำยมนา ในปี พ.ศ.2173 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 23 ปีจึงแล้วเสร็จ ทุกส่วนสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลตามแบบสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย โดยฝีมือของสถาปนิก อัสตาด ไอสา ( USTAD ISA ) ใช้เงินก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 50,000,000 เหรียญอเมริกัน ภายในประดับด้วยหินอ่อนสลักฉลุเป็นลวดลายวิจิตรตระการตาแทรกเสริมด้วยทับทิม และนิลตรงกลาง ภายในหลังคาเป็นโดมใหญ่มีแท่นวางหีบศพที่ทำด้วยหินอ่อน แต่ทว่าตัวศพจริงๆ นั้นได้นำไปฝังอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินตรงกับตำแหน่งที่วางหีบศพนั้น ตัวสุสานกว้าง 130 ฟุต ยาว 130 ฟุต ตรงกลางสร้างเป็นรูปโดมสูง 200 ฟุตนับได้ว่าทัชมาฮาลเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าสมกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5&imgurl=http://www.thaigoodview.com/files/u1334/tuchmahow.jpg&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/12793&usg=__gO7D00UQ5hTOAQAp4mi3Kbzgtm8%3D&h=338&w=450&sz=23&hl=th&zoom=1&tbnid=NI9WHb5W0VkMnM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=0&ei=FXlGTdOOBtDRrQetu5z9Dw&gbv=2#tbnid=NI9WHb5W0VkMnM&start=0

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์