ตึกเอ็มไพร์สเตท

                    ตึกเอ็มไพร์สเตท เป็นตึกระฟ้าอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน และเคยได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมาแล้ว แม้ต่อมาจะมีสิ่งก่อสร้างในยุคปัจจุบันอื่นมาทัดเทียม แต่ชื่อเสียงและความวิจิตรของ "ตึกเอ็มไพร์สเตท" ยังคงได้รับการยกย่องมาตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นตึกที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กสูง 1,248 ฟุต แบ่งเป็น 108 ชั้น มีหน้าต่าง6,500 บาน มีเนื้อที่ 2,158,000 ตารางฟุต มีลิฟท์ขึ้น-ลง 63 แห่ง ตึกแห่งนี้จุคนได้ประมาณ 25,000 คนแต่ถ้าจำเป็นจะจุได้ถึง 80,000 คน ใช้อิฐก่อสร้างถึง 10,000,000 ก้อน ส่วนสำคัญคือ จากชั้นล่างถึงชั้นที่86 เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีที่ไม่เป็นสนิมคิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 200 ฟุต ใช้เป็นที่ทำงานของบริษัทใหญ่ๆ กว่า 600 บริษัท รับประกันความคงทนได้นานถึง 6,000 ปี ตึกแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1929 แล้วเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1937 ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี ใช้เงินก่อสร้างราว 2,000,000,000 บาท หรือ 5,000,000 ปอนด์สำหรับเงินในสมัยนั้น

 

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97&imgurl=http://www.thaigoodview.com/files/u1334/empirestate_1_0.jpg&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/12839&usg=__q9KjcoXXevuAmyJu_H45N3RBHSI%3D&h=500&w=375&sz=30&hl=th&zoom=1&tbnid=YxZ9ADTS2KPzZM:&tbnh=130&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2597%26hl%3Dth%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&tbs=isch:1&start=0&ei=OHtGTdTSD43MrQfn3IDyDw&gbv=2#tbnid=YxZ9ADTS2KPzZM&start=2

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์