ปราสาทหินนครวัต-นครธม

                 ปราสาทหินนครวัต-นครธม นครวัต-นครธม เป็นปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ของพวกขอม โดนนครธมได้ถูกสร้างขึ้นก่อนเมื่อประมาณ ค.ศ. 1345-1412 ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจของขอม มีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินศิลาแลง ประกอบด้วยปราสาทกระจัดกระจายอยู่ในป่าไม่ต่ำกว่า 600 แห่งมีคูเมือง กำแพง ป้อมปราการสวยงามแข็งแรงมาก เป็นเทวสถานและพุทธศาสนสถานในบริเวณเดียวกัน นครวัตเป็นศิลปที่สร้างด้วยหินเช่นเดียวกับนครธมอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย สร้างประมาณปี ค.ศ.1643 ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ( หรือพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ) มีเนื้อที่นับหมื่นไร่ เป็นปราสาทหิน 3 ตอนหรือ 3 ชั้น มีคูเมืองขนาดใหญ่เป็นส่วนประกอบมีเขื่อนก่อสร้างด้วยศิลารอบทั้ง 4 ด้าน และมีสะพานหินที่ใหญ่โตมั่นคงแข็งแรงที่สุดในโลกทอดข้ามเข้าสู่พระนคร นครวัตได้สร้างวิจิตรพิสดารมากกว่านครธม แต่นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้ยกย่องให้ปราสาทหินทั้งสองเป็นสิ่งสูงค่าทางศิลปของโลกซึ่งสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์ อยู่ห่างเมืองเสียมราฐของกัมพูชาประมาณ 8 กิโลเมตร

http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A1&imgurl=http://www.tripangkor.com/destination/angkorwat/AngorWat27.jpg&imgrefurl=http://www.tripangkor.com/destination/angkorwat.htm&usg=__QhYjh3clKYuR31WNuq2yqGrYBXU%3D&h=413&w=550&sz=64&hl=th&zoom=1&tbnid=0PNzs2j9jupEVM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595-%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A1%26start%3D40%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D1%26tbs%3Disch:1&itbs=1&start=45&sa=N&tbs=isch:1&ei=PX9GTdemAsexrAeomrD1Dw&gbv=2#tbnid=0PNzs2j9jupEVM&start=49

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์