สุภาษิตภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนสุภาษิตไทย

 

     

 

✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚

 

 

. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่

. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว

. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่ 

 ."Time and tide wait for no man" = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร 
. Everyone thinks his own burden the heaviest. =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ 

. No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน 

. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์

. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ

. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า

. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต 

. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ 

. Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 

. Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ 

. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่

. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว

. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่ 

.No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน 
. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์

. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ

. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า

. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต 

. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ 

. No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร 

. Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น 

. Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ 

. Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

 

สร้างโดย: 
คุณครูสุปราณี ดำสวัสดิ์และนางสาวปิยะมาศ ประวัติร้อย

Laughingขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์