บทคัดย่อ

รูปภาพของ pcc3074

ชื่อโครงงาน                   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะทางการเคลี่อนที่ของกระสุนอีโบ๊ะระดับชั้น                        มัธยมศึกษาปีที่1/2ประเภทโครงงาน          ทดลองคณะผู้จัดทำ                   เด็กชาย จารุกิตติ์       โพธิ์ปาน     เลขที่1                                     เด็กชายธันยธรณ์   ทองรักษ์      เลขที่2         เด็กชายลัทธพล      พุ่มมาก       เลขที่5ครูที่ปรึกษา                     นางสาวรัชนี           เขียวเงินโรงเรียน                          จุฬาภรณราชวิทยาลัย    พิษณุโลกที่อยู่                               87  หมู่ 4  ตำบล มะขามสูง  อำเภอ เมือง  จังหวัด พิษณุโลก บทคัดย่อ                   อีโบ๊ะเป็นของเล่นพื้นบ้านที่ให้ความสนุกสนานและฝึกการคำนวณระยะทางจุดมุ่หมาย  เพื่อการศึกษาวัสดุที่ใช้ทำกระบอกอีโบ๊ะ และศึกษาวัสดุที่ใช้ทำกระสุนอีโบ๊ะมีผลต่อระยะทางทที่กระสุนอีโบ๊ะโดยมีการทดลองเป็น 2 ตอน  คือ  ตอนที่ 1 ศึกษาการเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ทำกระอีโบ๊ะว่ามีผลต่อการยิง  ผลการทดลอง  พบว่าไม้ไผ่ยิงได้ระยะทาง  1.97 m.ไท้ไผ่ตรงยิงได้ระยะทาง  1.57m. ไผ่คายได้ระยะทาง  1.22m. ตอนที่2ศึกษาชนิดของกระสุนอีโบ๊ะมีผลต่อการทดลองกระสุนที่ทำจากกระดาษสูบน้ำยิงงได้ระยะทาง  2.14เมตร กระสุนที่ทำจากดินเหนียวยิงได้ระยะทาง  88ซม. กระสุนที่ทำจากหินยิงได้ระยะทาง  38ซม.                    สรุปผลการทดลอง  ไม้ลวกและกระสุนที่ทำจากกระดาษชุบน้ำดีกว่าไม้ไผ่ตรง/ไม้ไผ่คลาย และกระสุนที่ทำจากดินเหนียวและก้อนหินทำไห้ระยะทางกระสุนตรกไกลกว่า 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์