แบบทดสอบชุดที่ 1

รูปภาพของ stpsomjai

ให้นักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือก ก ข ค ง ต่อไปนี้

1. หน้าแรกของ Web Site เรียกว่า          ก. Home   Site ข. Home   Pageค. Web    Site

ง. Page

 2. ระบบข้อมูลข่าวสารบน  Internet  เป็นแบบไหน    ก. Link      ข. Hyper markค. Hypertext

ง. Hyperactive


3. ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ คือ
ก. Web browseข. E-mailค. www.

ง. HTML

 4. แนวทางในการสร้างเว็บไซต์ให้ดี  ได้แก่ก. มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการนำเสนออะไรข. ใช้สิ่งที่ดาวน์โหลดได้ช้า ๆ  เพื่อดึงดูดความสนใจค. สร้างสีสรรของภาพให้ดูเข้ม , ใช้สีโทนร้อน

ง. จัดเนื้อหาให้กระจายตัวออกไป  ซ่อนไว้หน้าหลัง ๆ บ้าง  

 5. หน้าแรกของเว็บไซต์  ต้องเซฟชื่อก.  Home. htmlข.  Index. html
ค.  Table. Html

ง.  Frame. Html

 6. โฮมเพจ(Home Page )หมายถึงก.  กลุ่มของเว็บเพจข. หน้าเอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ค. หน้าแรกของเว็บไซต์

ง. หน้าหลักของเว็บเพจ

 7. เว็บเพจ (Web Page )หมายถึงก. กลุ่มของเว็บเพจข. หน้าเอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ค. หน้าแรกของเว็บไซต์

ง. หน้าหลักของเว็บเพจ

 8. เว็บไซต์ (Web Site )หมายถึงก.  กลุ่มของเว็บเพจข.  หน้าเอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ค.  หน้าแรกของเว็บไซต์

ง.  หน้าหลักของเว็บเพจ

 9. การจัดเก็บเว็บเพจใน Fileที่มีนามสกุลใดต่อไปนี้ก.  xmlข.  docค.  exe

ง.  html

 10. โปรแกรมที่ใช้เรียกดูเอกสารเว็บเพจ เรียกว่าอะไรก.  โปรแกรมประมวลผลคำ Word Processingข.  โปรแกรมบราวเซอร์ Browserค.  โปรแกรมเว็บมาสเตอร์ Web Master

ง.  โปรแกรม Web Browser


11. ถ้าเรานำเว็บไซต์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตควรทำอย่างไรก.  Upgradeข.  Downloadค.  Upload

ง.  Update

 12. การ Update หมายถึงอะไรก.  การสร้างเว็บไซต์ข.  การปรับปรุงเว็บไซต์ค.  การยกเลิกเว็บไซต์

ง.  การตั้งวันที่

 13. ข้อมูลที่นำมาสร้างเว็บไซต์ (Web Site ) ควรเป็นข้อมูลประเภทใดก.  มีรายละเอียดมาก ๆข.  มีความซับซ้อนค.  เข้าใจได้ง่าย

ง.  มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 14. นักเรียนชาย 2 คนนั่งติดกัน   เพื่อน 1 คน เข้าไปดูเว็บโป้  ในเวลาที่ครูกำลังสอนอยู่  เพื่อนที่นั่งติดกันก็เห็นแต่ไม่บอกครูแสดงว่านักเรียนคนนั้นเป็นคนเช่นใดก.  รักเพื่อนข.  อยากรู้อยากเห็นค.  ไม่รู้  ไม่ชี้

ง.  อยากดูเหมือนกันกับเพื่อน

 15. www. ย่อมาจากอะไร  ก.  โวย!  วาย!  โว้ย!ข.  word  wrie  webค.  world wride webง.  world wide web 

 

เฉลย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์