CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ

รูปภาพของ pornchokchai

CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ ท่านผู้ใดสนใจเรื่อง CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ ขอเชิญ 

เสวนาพิเศษฟรี: ทิศทาง CSR ประเทศไทย 2554-2555
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ

จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ UN Global Compact และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บจก.พริ้นท์ ซิตี้
++
ท่านที่เข้าร่วมงานเสวนาจะได้รับหนังสือ CSR ที่แท้ + คุณธรรม นำธุรกิจ + คุณธรรมธุรกิจ + โคมฉาย 2554(CD) + วารสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย...เล่มล่าสุด

ด่วน! สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เท่านั้น โปรดติดต่อ: คุณปิยะดา เงาภู่ทอง โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 105 โทรสาร 0.2295.3994 E-mail: info@thaiappraisal.org  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/seminars/seminar_CSR.php

กำหนดการ
12:30
ลงทะเบียน

13:00
เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถา “CSR และการส่งเสริมความโปร่งใสภาครัฐและภาคเอกชนนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

13:30
แนวทางการทำ CSR-Global Compact ภาคปฏิบัติที่สร้างแบรนด์ได้อย่างแท้จริง ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้แทน UN Global Compact ในประเทศไทย

14:00
อภิปราย “CSR กับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงนายมีชัย วีรไวทยะ ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ดร.ธีระพล เตชะวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.พริ้นท์ ซิตี้  ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้แทน UN Global Compact ในประเทศไทย (ผู้ดำเนินการ)

15:15
พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง

15:30
อภิปรายแนวทางการทำ CSR ที่เป็นจริงและได้ผลของวิสาหกิจทุกระดับ”  นายอนันตชัย คุณานันทกุล ประธาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย  นายเชวง จาว ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และรองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าไทย
  
17:00
ปิดการเสวนา

ด่วน! สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เท่านั้น โปรดติดต่อ: คุณปิยะดา เงาภู่ทอง โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 105 โทรสาร 0.2295.3994 E-mail: info@thaiappraisal.org  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/seminars/seminar_CSR.phpSee More

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์