วิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รูปภาพของ pornchokchai

วิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่านผู้ใดสนใจเรื่องศิลปและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดเสวนาฟรี พบคุณโอภาส แห่ง LPN, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศ.ดร.จีระ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น  เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 101......... ฟรี
"
วิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ถ.สุรศักดิ์ กรุงเทพฯ
 
สาระการเสวนาในครั้งนี้ มุ่งแบ่งปันความรู้ในด้านการบริหารองค์กรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเชิญผู้รู้ในวงการ กูรู และนักบริหาร มาให้ความรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและผู้สนใจจะได้ปรับใช้ต่อไป กำหนดการ
12:30
ลงทะเบียน

13:00
เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถา
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิฯ (กล่าวรายงาน)
13:30
ปาฐกถาวิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

14:30
พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
14:15
การอภิปราย:การสร้างวิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (
mai)
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและกรรมการบริหารโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และกรรมการบริหาร โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

16:30
ปิดการเสวนา

กิจกรรม
วิชาการ มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
สำคัญที่ว่า
“Knowledge Is Not Private Property”
และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง

เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก

สนใจติดต่อ:คุณธันยมัย แซ่ลิ้ม โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 106 โทรสาร 0.2295 3994  E-mail: info@thaiappraisal.org หรือลงทะเบียน online ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์