ฟิสิกส์แสนสนุกกับคุณครูกัลยาพรรณ จันทชุม โรงเรียนกมลาไสย ภาคเรียนท่ี่ 1/2554

รูปภาพของ klskalyaphan

                      

ชั้นม.4/1
     งานครั้งที่ 1     ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 2     ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครัั้งที่ 3     ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 4     ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 


ชั้นม.4/3
     งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     ใบความรู้ที่1  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 


ชั้นม.4/5
     งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครัั้งที่ 3  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 


ชั้นม.4/7
     งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครัั้งที่ 3  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 4  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 


ชั้นม.4/9
     งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครัั้งที่ 3  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 
     งานครั้งที่ 4  ส่งภายในวันที่...เดือน.......พ.ศ.2554  เวลา 04.30 น. 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์