ห้องเรียนครูสุวพีร์ กุลสุวรรณ์ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 /2554

รูปภาพของ klssuwapee

ห้องเรียนครูสุวพีร์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   ภาคเรียนที่  1/2554

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/mHSqyx_2q6w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2
งานครั้งที่  1   ให้นักเรียน  บอกชื่อพืชสมุนไพร และประโยชน์ของพืชสมุนไพร ที่มีในโรงเรียนกมลาไสย  คนละ  5  ชื่อและ ให้สร้าง   Blog  ส่งภายในวันที่    25  พฤษภาคม 2554 http://www.thaigoodview.com/node/97439
งานครั้งที่  2  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจัดตกแต่งสวนใน และให้หาภาพการจัดสวนคนละ 1แบบ ให้ส่งภายใน  28 พฤษภาคม  2554 http://www.thaigoodview.com/node/97413
งานครั้งที่  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
งานครั้งที่  1      ให้นักเรียน  บอกชื่อพืชสมุนไพร และประโยชน์ของพืชสมุนไพร ที่มีในโรงเรียนกมลาไสย  คนละ  5 ชื่อและ ให้สร้าง   Blog  ส่งภายในวันที่    25  พฤษภาคม 2554 http://www.thaigoodview.com/node/97439
งานครั้งที่
  2    ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจัดตกแต่งสวนใน และให้หาภาพการจัดสวนคนละ 1แบบ ให้ส่งภายใน  28 พฤษภาคม  2554 http://www.thaigoodview.com/node/97413
งานครั้งที่
  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
งานครั้งที่  1  ให้นักเรียน  บอกชื่อพืชสมุนไพร และประโยชน์ของพืชสมุนไพร ที่มีในโรงเรียนกมลาไสย  คนละ  5  ชื่อและ ให้สร้าง   Blog  ส่งภายในวันที่    25  พฤษภาคม 2554 http://www.thaigoodview.com/node/97439
งานครั้งที่  2 ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจัดตกแต่งสวนใน และให้หาภาพการจัดสวนคนละ 1แบบ ให้ส่งภายใน  28 พฤษภาคม  2554 http://www.thaigoodview.com/node/97413
งานครั้งที่  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
งานครั้งที่  1  ให้นักเรียน  บอกชื่อพืชสมุนไพร และประโยชน์ของพืชสมุนไพร ที่มีในโรงเรียนกมลาไสย  คนละ  5  ชื่อและให้สร้าง   Blog  ส่งภายในวันที่    25  พฤษภาคม 2554 http://www.thaigoodview.com/node/97439
งานครั้งที่
  2 ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจัดตกแต่งสวนใน และให้หาภาพการจัดสวนคนละ 1แบบ ให้ส่งภายใน  28 พฤษภาคม  2554 http://www.thaigoodview.com/node/97413
งานครั้งที่
  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
งานครั้งที่  1  ให้นักเรียน  บอกชื่อพืชสมุนไพร และประโยชน์ของพืชสมุนไพร ที่มีในโรงเรียนกมลาไสย  คนละ  5 ชื่อและ ให้สร้าง    Blog  ส่งภายในวันที่    25  พฤษภาคม 2554 http://www.thaigoodview.com/node/97439
งานครั้งที่
  2 ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจัดตกแต่งสวนใน และให้หาภาพการจัดสวนคนละ 1แบบ ให้ส่งภายใน  28 พฤษภาคม  2554 http://www.thaigoodview.com/node/97413
งานครั้งที่
  3

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์