งานครั้งที่ 1 ม.5/2

รูปภาพของ klskongkhaun

งานครั้งที่ 1 ม.5/2

Cool ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน แล้วตอบคำถาม
กำหนดส่งวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 06.00 น.

ใบความรู้ เรื่อง  การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน
 วัสดุอุปกรณ์
  1. ไส้เดือนดิน
  2. แผ่นกระจก
  3. แว่นขยาย
วิธีการทดลอง
    ให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างและลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินบนแผ่นกระจกใสแล้วบันทึกผล
  1. ลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเป็นอย่างไร
  2. ไส้เดือนดินใช้โครงสร้างใดบ้างในการเคลื่อนที่
  3. ลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดเป็นสำคัญ

ใบงานที่ 1 เรื่อง  การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน

 

1. บันทึกผลและรูปภาพจากกิจกรรมการทดลอง 
     1. ลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเป็นอย่างไร
     2. ไส้เดือนดินใช้โครงสร้างใดบ้างในการเคลื่อนที่
     3. ลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดเป็นสำคัญ

2. ตอบคำถามจากการทดลองต่อไปนี้
     1. โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินได้แก่อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
     2. ลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเมื่อไปข้างหน้า   มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบใด
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

    3. การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อของไส้เดือนดินมีลักษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์