บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ

รูปภาพของ klsmahakapan

1. อัตราส่วน


1.1 ความหมายของอัตรา และอัตราส่วน
            อัตรา (Rate) หมายถึง ข้อความแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณสองจำนวน เช่น สบู่  4 ก้อน  ราคา  36  บาท  หรือสบู่  1 ก้อน ราคา  12  บาท
            อัตราส่วน (Ratio) หมายถึง
ความสัมพันธ์ของจำนวน ที่แสดงการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ซึ่งอาจจะมีหน่วยเหมือนกัน หรือหน่วยต่างกันก็ได้  กล่าวคือ  
            ถ้าให้  a ต่อ b เป็น  a : b  หรือ  a⁄b  เช่น
            1.อัตราส่วนของครู ต่อ นักเรียน เป็น  1 : 20
            2.อัตราส่วนของ จำนวนไข่ไก่เป็นฟองราคาเป็นบาท  เป็น  10 : 22  (หรืออัตราส่วนของ จำนวนไข่  ต่อ  ราคา  เป็น 10  ฟอง : 22  บาท)
            3.อัตราส่วนของ จำนวนเงินเป็นบาท  ต่อ  จำนวนเงินเป็นยูโร  เป็น  52 : 1  (หรืออัตราส่วนของ จำนวนเงินไทย  ต่อ  จำนวนเงินในยุโรป  เป็น  52 บาท : 1 ยูโร)
            4.มาตราส่วนที่ใช้เขียนแผนผังอาคารเรียน ระยะในแผนผัง  ต่อ  ระยะจริง เป็น  1 : 500
ข้อสังเกต
            1.จากตัวอย่าง 1 และข้อ 4 อัตราส่วนจะไม่มีหน่วย เพราะทั้งสองจำนวนเป็นหน่วยเดียวกัน ส่วนตัวอย่างที่ 2 และ 3 อัตราส่วนต้องระบุหน่วย เพราะทั้งสองจำนวนมีหน่วยต่างกัน
            2.ทั้งสองจำนวนใช้เฉพาะจำนวนที่เป็นบวก จึงมีค่ามากกว่า 0 เสมอ
            3.มาตราส่วนในแผนที่หรือแผนผัง ก็เป็นเรื่องของอัตราส่วน และถ้าหน่วยของสองจำนวนเหมือนกันจะไม่ระบุหน่วย เช่น  1 : 1,000  แต่ถ้าสองจำนวนมีหน่วยต่างกันจะระบุหน่วย เช่น  มาตราส่วนในแผนผังเป็น 1 ซม.  :  100 กม.  เป็นต้น
1.2 อัตราส่วนที่เท่ากัน
      1.2.1 ความหมายของอัตราส่วนที่เท่ากัน

            อัตราส่วนที่เท่ากัน หมายถึง อัตราส่วนใด ๆ ที่คูณหรือหารแต่ละจำนวนด้วยจำนวนเดียวกัน ที่ไม่ใช่ศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม  เช่น

            4⁄5   =  4⁄5 × 3⁄3  =  12⁄15

            1⁄8   =  1⁄8 × 2⁄2  =  2⁄16

            20⁄24  =  20⁄24 ÷ 4⁄4  =  5⁄6

            5⁄35  =  5⁄35 ÷ 5⁄5  =  1⁄7

ผลจากการทำอัตราส่วนใหม่ให้เท่ากับอัตราส่วนเดิม สามารถนำไปใช้ได้ในหลาย ๆ โอกาส

อ่านต่อหน้าที่2 แล้วสร้าง note ใหม่ แล้วทำ link ไปหน้าต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์