ใบความรู้ เรื่องการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

รูปภาพของ klskongkhaun

  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง
  
      โครงสร้างที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ของโพทิสต์  อะมีบา  อะมีโบไซต์ของไฮดรา   และเซลล์เม็ดเลือดขาว
      สิ่งมีชีวิตเหล่านี้  มีการเคลื่อนไหวโดยการใช้ไซโทพลาสซึมในไซโทพลาสซึมจะมีโครงสร้างเล็กๆยาวๆ  ที่เรียกว่า  ไมโครฟิลาเมนต์ (microfilament)  จำนวนมากมาย  โดยไมโครฟิลาเมนต์จะมีโปรตีนแอกทินและไมโอซิน  เมื่อมีการเคลื่อนที่เข้าหาและออกจากกันจะทำให้เกิดการไหลของไซโทพลาสซึม  ในขณะเดียวกันเมื่อไซโทพลาสซึมไหลไปดันให้เยื่อหุ้มเซลล์โป่งออกไปนั้นจะเกิดเป็นเท้าเทียม(pseudopdium)


            การเคลื่อนที่ของอะมีบา (ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของไซโทพลาสซึม)


    ยูกลีนา   พารามีเซียม  แบคทีเรีย  และอสุจิ
   จะเคลื่อนไหวโดยการใช้ซีเลีย (cilia)  หรือแฟลกเจลลัม  (flagellum) 
องค์ประกอบของซีเลียและแฟลกเจลลัม  เมื่อศึกษาโครงสร้างของซีเลียหรือแฟลกเจลลัมด้วยกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน  จะพบส่วนประกอบที่สำคัญๆคือ
1. ไมโครทิวบูล  (microtubuie)  เป็นหลอดเส้นเล็กๆ ประกอบด้วยโปรตีนที่เรียกว่า ทิวบูลิน
(tubulin) จำนวน 9 กลุ่ม กลุ่มละ 2 หลอดเรียงเป็นวง(มีโครงสร้างเป็นแบบ 9+2)
2. เบซัลบอดี   (basal body or  kinetosome)  เป็นส่วนที่อยู่ตรงโคนของซิเลียหรือแฟลกเจลลัมโดย
อยู่ลึกลงไปในเยื่อหุ้มเชลล์   โปรตีนทิวบูลินจำนวน 9 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลอดตรงกลางไม่มี
(มีโครงสร้างเป็นแบบ 9+0 )

 

                    ก. การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของยูกลีนา ข. การพัดโบกของซีเลียของพารามีเซียม
       ลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่  หมายเลข แสดงลำดับของการพัดโบกของ แฟลกเจลลัม

         การเคลื่อนไหวของซีเลียและแฟลกเจลลัม  เกิดขึ้นได้ดังนี้
1. เมื่อสิ่งเร้ามากระตุ้น  ผ่านเข้าสู่ซัลบอดี  แล้วจะถูกส่งขึ้นไปตามไมโครทิวบูล 2 หลอดตรงกลาง
2. ผลจากข้อ 1 จะทำให้ไมโครทิวบูลของด้านข้างหดตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงสะบัดอย่างรุนแรง
3. เบซัลบอดีจะส่งแรงกระตุ้นครั้งที่ 2 ผ่านขึ้นไปตามแต่จะเบากว่าครั้งแรก
4. ผลจากข้อ 3 จะทำให้ไมโครทิวบูลของอีกด้านหดตัวอย่างช้าๆ แล้วจะเกิดแรงสะบัดกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมอย่างช้าๆ
5. ทำซ้ำข้อ 1- 4  จะเกิดการโบกพัดเพื่อการเคลื่อนไหวได้
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์