ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" งานครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ครูนันทา ตุ้มทอง

รูปภาพของ shpnunta

                               

   

 

                                                                                   Embarassedชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1Embarassed

งานครั้งที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

 

สวัสดีค่ะ 
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
 • สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
 • สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ 
  (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
 • ส่งงานภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนในห้อง เป็นอย่างไรช่วยแนะนำ
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น  
 • http://www.thaigoodview.com/node/97689

   Embarassed

 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/108856

ภานุวัฒน์   1/1

รูปภาพของ shp7820

http://www.thaigoodview.com/node/108850

      ส่งงานครับ

ด.ช คเณศวร  ชื่นอารมณ์

เลขที่10 ชั้น ม.1/1

รูปภาพของ shp7831

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/97689#comment-form

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.กมลวรรณ   พรหมมายนต์

ม.1/1 เลขที่ 21

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.ศิรประภา   แก้วสว่าง

ม.1/1      เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/108824

 

รูปภาพของ fiw64

http://www.thaigoodview.com/node/108828

ส่งงานครับ

ด.ช.ณัฐพล  โหมดอ่อน  ม.1/1

เลขที่  11

http://www.thaigoodview.com/node/108827

ส่งงานค่ะ

ด.ญ. ชัชชฎา หงษ์ศิริ

ม.1/1 เลขที่ 16

ส่งงานครับ

ด.ชภคพงษ์ จั่นบางยาง

ม.1/1 เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/103178

ส่งงานครับ

ด.ชภคพงษ์ จั่นบางยาง

ม.1/1 เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/103178

รูปภาพของ fiw64

 http://www.thaigoodview.com/node/108825

ส่งงาน

ด.ญ.ชฎากาญจณ์    เชยสาคร  ม.1/1

เลขที่  23

รูปภาพของ shp7824

http://www.thaigoodview.com/node/108824

ด.ญ.  สุพรรษา  ณ  สงขลา

ด.ญ.ปิยะนันท์ คุ้มกัน 3/1

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/107618

ด.ญ.กัญญารัตน์  นุตระ

เกษแก้ว  ขันแข็ง   1/1

 

รูปภาพของ shp25418

http://www.thaigoodview.com/node/107616

ด.ช.จงรักษ์ คนรู้ เลขที่5 ม.1/1 ส่งงาน การ์ดวันแม่

รูปภาพของ shp7824

ส่งงานค่ะ

ด.ญ. สุพรรษา  ณ สงขลา

เลขที่ 14 ม.1/1

http://www.thaigoodview.com/node/99140

คุณครูค่ะส่งงานค่ะ

ด.ญ.ศิรประภา   แก้วสว่าง

ม.1/1       เลขที่ 15 .

รูปภาพของ shp25418

http://www.thaigoodview.com/node/103349

ส่งงานครับ ด.ช จงรักษ์ คนรู้ เลขที่5   ม.1/1

รูปภาพของ shp7822

 ส่งงานครับ

ด.ช ภานุพงษ์  พุกชาติ

เลขที่12 ม. 1/1

http://www.thaigoodview.com/node/103348

รูปภาพของ ilove2325

ส่งงานครํบ

ด.ช คเณศวร  ชื่นอารมณ์

เลขที่10 ชั้น ม.1/1

http://www.thaigoodview.com/node/103344

ส่งงานค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/103341

คูรค่ะส่งงานค่ะSmile

ด.ญ.ศิรประภา   แก้วสว่าง

ม.1/1    เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/99141/edit

  

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ภานุพงษ์  พุกชาติ  1/1

รูปภาพของ ilove2325

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html 

                                                  ส่งงานครับ

                                       ด.ช คเณศวร    ชื่นอารมณ์

                                          เลขที่10 ม.1/1

 

รูปภาพของ shp7813

http://www.thaigoodview.com/node/102258

ส่งงานครับ

ด.ช วรเชษฐ์  ธรากิจ ม1/1 เลขที่3

รูปภาพของ ilove2325

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html

ด.ช.   สุรสีห์   สุธัมรส  เลขที่6    ส่งงานครับ

ด.ช.   สุรสีห์   สุธัมรส   ส่งงานครับ

รูปภาพของ shp7834

ส่งงานค่ะ

ด.ญ บุษกร  รูปเกลี้ยง

http://www.thaigoodview.com/node/102255

รูปภาพของ shp7822

http://www.thaigoodview.com/node/102252

ภานุวัฒน์  ทรัพย์วัฒนานนท์

รูปภาพของ shp7813

http://www.thaigoodview.com/node/99138

ส่งงานครับ

ด.ช วรเชษฐ์  ธ๊รากิจ  ม1/1 เลขที่3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์