แบบฝึกหัดคณิต ป.2(โจทย์ปัญหาการบวก ที่มีผลบวกไม่เกิน 1000)

รูปภาพของ ppsmoorati
โจทย์ปัญหาการบวก ที่มีผลบวกไม่เกิน 1000
แบบฝึกหัด  จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ ให้เขียนสิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ วิธีแก้โจทย์ปัญหา
1) วันเสาร์สมคิดขายรถของเล่นได้ 125 คัน วันอาทิตย์ขายได้ 170 คัน สมคิดขายรถของเล่น
ทั้งสองวันได้กี่คัน
- โจทย์ให้หาอะไร
.............................................
.............................................
- โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง
.............................................
.............................................
- จะหาคำตอบด้วยวิธิใด
.............................................
.............................................
- เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
.............................................
.............................................
- วิธีคิดของนักเรียนสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด
.............................................
.............................................
2) สีดาซื้อมังคุดมา 127 บาท ซื้อส้มมา 140 บาท สีดาซื้อผลไม้ทั้งหมดเป็นเงินกี่บาท
- สิ่งที่โจทย์ถาม
.............................................
.............................................
- สิ่งที่โจทย์กำหนดให้
.............................................
.............................................
- ดังนั้นต้องแก้ปัญหาด้วยวิธี
.............................................
.............................................
- ประโยคสัญลักษณ์
.............................................
.............................................
วิธีทำ          ซื้อมังคุด    .......... บาท
ซื้อส้มมา    .......... บาท
สีดาซื้อผลไม้ทั้งหมด  ...........บาท
ตอบ ............บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์