ใบงานภาษาไทย ป.4(ตอน1)

รูปภาพของ ppsmoorati
ใบงานวิชาภาษาไทย ป.4(ตอน1)
กา x คำตอบที่ถูกที่สุด
๑.ข้อใดสะกดเหมือนกับคำว่า  วิชา
ก.ประทิน           ข.ธิดา
ค.สุทธิ               ง.วันทา

 
๑. ข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกด   แม่กด  ทั้งหมด
ก.สัญญา         ข.ธารา
ค.คิดคด          ง.บิดเบือน

 
๓. ข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกด   แม่กน  ทั้หมด
ก.สรรเสริญ         ข.น้ำใจ
ค.แกล้เย็น           ง.จิตดี

 
๔.ข้อใดมีพยํยชนะต้นเป็นอักษรกลาง
ก.ฉัน              ข.กิน
ค.ถั่ว               ง.เขียว
๕.ข้อใด ไม่ใช่ อักษรสูง
ก.ถ                    ข.ฉ
ค.ว                    ง. ค
๖.ข้อใด คือมารยาทในการฟั
ก.คุยกับผู้ที่นั่งข้างๆ ตลอดเวลา
ข.ตั้งใจฟัง ามองผู้พูด
ค.โบกมือให้กำลังใจผู้พูด
ง.เป่าปากเพื่อแสดงความชื่นชม
๗.ข้อใด ไม่ใช่ มารยาทในการพูด
ก.พูดด้วยถ้อยคำไพเราะและสุภาพ
ข.พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล
ค.พูดอย่างรวดเร็ว
ง.ไม่พูดแทรกในขณะที่ผูอื่นพูดอย่
๘.ขอ้ใด คือมารยาทใรการดู
ก.ตั้งใจดูด้วยอาการสำรวม
ข.เล่นกับเพื่อน ๆ ตลบอดเวลา
ค.ซร้องเพลงเพื่อความสนุสนาน
ง.โห่ร้องเมื่อไม่พอใจ
๙.ข้อใด ไม่ใช่ คำถามในการเขียนเรียบเรียงเรื่อง
ก.ใคร         ข.ไปไหน
ค.ทำอะไร    ง.อย่างไร
๑๐.หลังจากเรียเรียงเรื่องแล้วอย่างไร
ก.วาดภาพปรกอบเรื่อง
ข.เขียนสรุปใจความสำคัญ
ค.อ่านออกเสียงดัง ๆ
ง.เก็บเอาไว้อ่านเมื่อจำเป็น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 175 คน กำลังออนไลน์