สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ swkchittrakorn

            สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคน สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 นี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 5 ,6 จะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กับครูจำนวน 8 ห้อง หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กับครูในห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด โดยนักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน  เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน

 ห้องเรียนครูจิตรกร ปันทราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 •  
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9  
 •          -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23:30 น.

           -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น. 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 

           -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  เวลา 23:30 น.

           -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น. 

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13 (ห้องเรียนพิเศษ) 
  •    -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23:30 น.

      -   งานครั้งที่ 2  ส่งใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 23.30 น.

  •    -   งานครั้งที่ 3  ส่งใบงานที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น.

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 14 (Gifted Computer) 

 •          -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23:30 น.

           -   งานครั้งที่ 2  ส่งใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 23.30 น.

 •          -   งานครั้งที่ 3  ส่งใบงานที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น.

   

 •       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 13 (ห้องเรียนพิเศษ) 

  •    -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23:30 น.
  •    -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ -

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 14 (Gifted Computer) 

  •    -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23:30 น.

      -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ -

    

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 13 

  •    -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23:30 น.

 •          -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ -

    

 •       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 15 
 •           -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  เวลา 23:30 น.

                -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ -

 

รูปภาพของ mswsompoch

ยินดีต้อนรับ สู่ การเรียนรู้ออนไลน์ นะครับ...

เป็นกำลังใจให้ครับ แวะเยี่ยมชม ครับ....

ส่งงาน GC ใบงานที่ 4.1 ค่ะ

นางสาวปรียาลักษณ์  ศิริล้วน  เลขที่ 31 ม.5.14

http://www.thaigoodview.com/node/101163

XD...............^"^

รูปภาพของ swk37897

ส่งงาน Gifted ชิ้นที่ 2 ใบงานที่ 4.1 ค่ะ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ปัญญาโส เลขที่ 32 ม.5.14

http://www.thaigoodview.com/node/101127

รูปภาพของ swkchittrakorn

นักเรียนทุกคนที่ส่งแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้ ไม่ถูกค้องนะครับ
ให้นักเรียนเข้าไปที่ห้องของตนเองก่อน แล้วจึงตอบแสดงความคิดเห็นใหม่นะครับ

มิฉะนั้นจะไม่มีคะแนนให้ครับ

       ครู

นางสาว ธัญญารัตน์ จงประเสริฐ เลขที่ 2 ชั้น ม.4.13

ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/99187

รูปภาพของ swk35012

นาย พงศกร  สาธร  ม.6.13 เลขที่ 22   http://www.thaigoodview.com/node/99182

รูปภาพของ swk37976

ผมชื่อ เด็กชายปัณณวัฒน์   ปัญญษกรสกุล เลขที่ 17 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/99047 

ดิฉันชื่อ ด.ญ.ปราณปริยา มาปลูก ชั้น ม.2.9 เลขที่ 33 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/99036
รูปภาพของ swk37972

ดิฉัน ด.ญ. พไพวิศว์   ลาภใหญ่ ม.2.9 เลขที่ 15 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ดังนี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/99030

ผม ด.ช.รุ่งตระกูล  รุ้งฟ้าวรกุล ม.2.9 เลขที่ 22 ส่งงานแล้วตาม url

รูปภาพของ swk34891

นาย เลิศ เลิศตรงจิตร ม.6.13 เลขที่ 20  http://www.thaigoodview.com/node/98901

รูปภาพของ swk37988

กระผม ด.ช. จารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล ม.2.10 เลขที่ 24 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้ http://www.thaigoodview.com/node/98835

รูปภาพของ swk38085

กระผม เด็กชาย ณัฐสัณห์  บุญเจริญ ห้อง ม 2.9 เลขที่ 44 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้ 

http://www.thaigoodview.com/node/98828

 

กระผม เด็กชาย คุณานนต์ พรมเสน ห้องม 2.9 เลขที่ 24ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้

http://www.thaigoodview.com/node/98824

รูปภาพของ swk36244

น.ส.กนิษฐา  ทะวิชัย ม.4.13 เลขที่ 6 ส่งงานที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/98774

รูปภาพของ swk37980

ด.ช.ธีรุตม์ ศิริชัย ม.2.9 เลขที่ 19 ส่งงานครั้งที่1 url ดังนี้

http://www.thaigoodview.com/node/98724

รูปภาพของ swk37953

กระผม เด็กชายพันธกานต์ เทพสาร ม.2.9 เลขที่ 6 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้

http://www.thaigoodview.com/node/98718 

*หมายเหตุ ภาพบางภาพอาจจะรูปไม่ขึ้น ต้องขออภัยด้วยครับ 

รูปภาพของ swk37986

กระผมเด็กชายฐิติวัฒน์ วงศ์จีน ชั้น ม.2.10 เลขที่ 23 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้

http://www.thaigoodview.com/node/98710

รูปภาพของ swk38011

ผม ด.ช.ณัฐชนันท์   พิชัยยา  ชั้น ม.2.9  เลขที่ 35  ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL  http://www.thaigoodview.com/blog/53346

รูปภาพของ swk37960

ดิฉันชื่อ ด.ญ.อัจฉรียา จางวนิชเลิศ ชั้น ม.2.10 เลขที่ 8 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/98684

รูปภาพของ swk38585

น.ส.อติรัตน์  จิตตะ  ชั้น ม. 4.13  เลขที่ 22  ส่งงานครั้งทีื 1 ที่ blog นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/98693 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์