ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์ ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์อาร์ซิโม ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

รูปภาพของ swk37986

ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์

อ้างอิง: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4 ค้นคืนวันที่ (20 / : / ศุกร์ / พฤษภาคม / 2554).         หุ่นนยต์นั้นเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ที่ต้องการหาตัวแทนมาใช้งาน เพื่อความสะดวกสบาย และบางงานที่เกินความสามารถของมนุษย์ หุ่นยนต์ภาษาอังกฤษว่า "robot" มาจากภาษามาจากคำว่า Robota ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลว่า การทำงานดั่งทาส ปี 1942    รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่องสั้นเรือง Runaround ของ ไอแซค อาซิมอฟ เริ่มเป็นรูปร่างเมื่อเกิด นาฬิกาน้ำ ขึ้นปี 250 BF. โดย Ctesibiua of Alexandria นักฟิสิกส์ชาวกรีก ใช้พลังน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก Nicola Tesia เป็นคนแรกที่สามารถใช้คลื่นวิทยุควบคุมเรือหุ่นยนต์ขนาดเล็กปี1898 ซึ่งไมใช้ไฟฟ้า ในปี 1940-1950 กำเนิด Alsie the tortoise ขึ้นโดย Grey Walter หุ่นยนต์เต่าจากมอเตอร์ไฟฟ้า เคลื่อนที่สามล้อ พัฒนาไปอีกขั้นคือ shakey โดย Stanford Research Institute สามารถเคลื่อนที่ไดและมีสัญญาณซ็นเซอร์ควบคุม นอกจากการใช้ล้อแล้ว ปี 1960 Ralph Moser วิศวกรประจำบริษัท General Electric สร้างหุ่นยนต์ชื่อ general electric ขนาดใหญ่ หนัก 3,000 ปอนด์ เดินด้วยขา 4 ข้าง เร็ว 4 ไมล์ต่อชั่วโมง หุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรมตัวแรกชื่อ unimates ในปี 1950-1960 โดย George Devol และ Joe Engleberger ฃึ่งต่อมา Joe แยกออกมาเปิด บริษัท unimation จนได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และ ยังมีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆ 

ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์อาร์ซิโมอ้างอิง: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1ค้นคืนวันที่ (20 / : / ศุกร์ / พฤษภาคม / 2554).

       อาซิโมหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์(ฮิวแมนนอยด์)ของบริษัทฮอนด้า กำเนิดเมือวันที่ 31 ตุลาคม 2543 โดยทีมวิศวกรเยอรมัน เพราะยุคนั้นการสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นั้นเป็สิ่งที่ท้าทายมาก แรงบันดาลใจมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ ของ อาซิมอฟ กำเนิดโครงร่างเมื่อปี 2529 โดยรุ่นก่อนหน้ามีชื่อว่า E-series มี7รุ่น คือ E1 E2 E3 E4 E5 E6 และอาซิโม่อยู่ในรุ่น P-series พัฒนาการ เริ่มจาก ปี 2539 รุ่น P2 ปี2540 รุ่น P3 และอาซิโม่ปี 2543 ซึ่งสูง 120 เซนติเมตร และหนัก 52 กิโลกรัม รูปร่างถือว่าเล็กกะทัดรัด เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ทรงตัวดี โครงสร้างภายนอกสวยงามตามหลักจิตวิทยา ความกว้าง 45 เซนติเมตร ความหนา 44 เซนติเมตร เดินเร็ว 1.6 กม./ชม. และยังมีพัฒนาการเพื่อความเหมาะสมเรื่อยมา

       เทคโนโลยี i walk ช่วยให้สามารถเดินวิ่งอย่างอิสระ ขึ้นบันได เต้นรำ มีระบบบันทึกเสียงเพื่อตอบรับจดจำใบหน้าคู่สนทนาได้ ASIMO ย่อมาจาก advance step in Innnovative ability หมายถึงนวัตกรรมแห่งการเคลื่อนไหวอันล้ำสมัย มิได้พ้องกับ อาซิมอฟ  นักวิทยาศาสตร์ แต่พ้องกับคำว่า Ashimo ภาษาญี่ปุ่นหมายถึงมีขา สามารถควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือการควบคุมระยะไกล 

       อย่างที่กล่าวว่าเป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ คือ มีแขน ขา ศีรษะ มองเห็นได้ 180 องศา และหมุนข้อได้รวม 34 องศา  สามารถวิ่งหรือเลี้ยวได้ ภายในศีรษะบรรจุกล้อง เพื่อประมวลผลภาพ เซนเซอร์ภายในใช้จับการเคลื่อนไหวศีรษะเคลื่อนไหวตามทิศทางวัตถุ สามารถคำนวณทิศทางและระยะทางของวัตถุ ทำให้รู้ว่ามีคนเดินอยู่และกล่าวทักทายอย่างถูกเวลาและทิศทาง สามารถเข้าใจและทำตามข้อมูลเสียงเพราะคำสั่งจะถูกประมวลผลตามระบบขั้นตอนของโปรแกรม สามารถขานตอบชื่อโดยจำเสียงเรียกชื่อตนเอง ประมวลผลแล้วหันไปยังทิศทางของเสียงแล้วขานรับ สามารถหลบเลี่ยงวัตถุได้โดยไม่ชน สามารถจับการเคลื่อนไหวของมือและเข้าใจ โต้ตอบได้ จดจำเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ 50 เสียง และใบหน้าคนได้กว่า 200 หน้า

ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์อ้างอิง:

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4

ค้นคืนวันที่ (20 / : / ศุกร์ / พฤษภาคม / 2554).

       หุ่นยนต์สามารถแบ่งได้ตามลักษณะเพาะด้านการใช้งาน การเคลื่อนที่และรูปลักษณ์ภายนอก

แบ่งตามการเคลื่อนที่ 

- ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ - แขนกลของหุ่นยนต์ด้านอุสาหกรรม แขนกลผ่าตัด มักมีขนาดใหญ่น้ำหนักมาก แหล่งจ่ายพลังงานอยู่ภายนอก เคลื่อนไหวได้ในวงแคบ

- สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ - สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ เช่น หุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์ หุ่นยนต์ขนถ่ายสินค้า ขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมาแหล่งจ่ายพลังงานอยู่ภายใน

แบ่งตามรูปร่างภายนอก

- Humanoid Robot - เหมือนมนุษย์

- Android - คล้ายมนุษย์

- Gynoid - คล้ายมนุษย์เพศหญิง

- Actroid - เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เริ่มพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคระ

- Cyborg - ครึ่งหุ่น ครึ่งสิ่งมีชีวิต กำเนิดในเรื่องแต่งปี 1960

- Nanorobot - ขนาดเล็ก 0.5-3 ไมครอน

แบ่งตามความสามารถ

- ความสามารถดานการแพทย์ - หุ่นยนต์ผ่าตัดต้องการความละเอียดและปลอดภัยสูง หุ่นยนต์จ่ายยา 

- ความสามารถในงานวิจัย - งานสำรวจเช่น การสำรวจทะเล มหาสมุทร ที่มีความลึเป็นอย่างมาก สำรวจปากปล่องภูเขาไฟ เนื่องจากเกินความสามารถของมนุษย์และมีความเสี่ยงสูง เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมระยะไกล

- ความสามารถในงานอุตสาหกรรม - ลดต้นทุนการผลิต เวลา เพิ่มปริมาณและคุณภาพ ความแม่นยำ และบางงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินใช้แรงงานคน

- ด้านความมั่นคง - การสอดแนมและตรวจจับ

- ด้านบันเทิง - โต้ตอบในรูปเพื่อนหรือสัตว์เลี้ยง กระทั่งสร้างความบันเทิงชนิดอื่นๆ

- ความสามารถในงานครัวเรือน - หลากหลายประเภท เช่น Roomba หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์