1.ประวัติของหุ่นยนต์ 2.ประวัติของหุ่นยนต์อาซิโม 3.ประเภทของหุ่นยนต์

รูปภาพของ swk37972

1. ประวัติของหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์ หรือ โรบอต ( robot ) คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันหุ่นยต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานด้านต่างๆตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์

ปี ค.ศ. 1940-1950 หุ่นยนต์ชื่อ Alsie the Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดย Grey Walter หุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อที่ได้ด้วยล้อทั้ง 3 ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยเช่นกับ Alsie the Tortoise โดย Standford Rwsearch Institute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่า คือ มีความคิดเป็นของตนเองโดยที่ Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา ซึ่งนอกจากหุ่นยนต์ที่สามรถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960 หุ่นยนต์ ชื่อ General Electric Wailing Truch ที่สามรถก้าวเดินได้ด้วยขา มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง 3,000 ปอนด์ สามารถเดินได้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมง โดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของขา General Electic Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัท General Electric ชื่อ Ralph Moser

เว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4

 

    2. ประวัติของหุ่นยนต์อาซิโม

 อาซิโม ( Asimo ) คือ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หรือหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2549

โดยพัฒนาจากหุ่นยนต์ทดลองและหุ่นยนต์ต้นแบบ จนทำให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เทคโนโลยี i-walk ช่วยให้อาซิโมสามารถเดินและวิ่งได้อย่างอิสระ ขึ้นบันไดและเต้นรำได้ 

มีระบบบันทึกเสียงเพื่อตอบสนองคำสั่งมนุษย์ สามรถจดจำใบหน้าคู่สนทนาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวถูกสร้างขึ้น เพื่อให้อาซิดมมีขีดความสามรถรอบด้าน และรองรับความต้องการของมนุษย์ในอนาคต

บริษัทฮอนด้าได้ให้คำนอยามของชื่อ ASIMO ว่าย่อมาจาก Advanced Step in lnnovative Mobility หมายถึง นวัตกรรมแห่งการเคลื่อนที่อันล้ำสมัย ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อสกุลของไอแซค อสิมอฟ นักวิทยาศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ชื่อดังแต่อย่างใด

 ทีมวิศวกรเริ่มต้นคิดค้น พัฒนาศึกษาวิจัยหุ่นฮิวแมนนอยด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยเริ่มจากการก่อสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ พีทู ( P2 )ในปี พ.ศ. 2539 และต่อด้วยหุ่นยนต์ต้นแบบ พีทรี ( P3 ) ในปีพ.ศ. 2540 จนกระท่งมาถึงหุ่นยนต์อาซิโมในปี พ.ศ. 2543

เว็บไซต์  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=11-2010&date=18&group=58&gblog=19

 

3.ประเภทของหุ่นยนต์

 ประเภทของหุ่นยนต์ สามารถแบ่งแยกได้หลากหลายรูปแบบ หลายประเภทตามแต่ลักษณะเฉพาะของการใช้งาน ซึ่งการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ มักแบ่งตามการใช้งาน สามารถแบ่งได้ ดังนี้

1. หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่

สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หุ่นยนต์ประเภทนี้ ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้าน อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ แขนกลที่ในด้านการแพทย์ เช่น แขนกลที่ใช้ในการผ่าตัด หุ่นยนต์ประเภทนี้ จะมรลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะและมีน้ำหนักมาก ใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานภายนอก และจะมี การกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เอาไว้ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ในเฉพาะที่ที่กำนดเอาไว้เท่านั้น

  2. หุ่นยนต์ทีสามรถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระ

หมายความถึง หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ หรือมีการ เคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการสำรวจดวงจันทร์ของนาซ่า หุ่นยนต์สำรวจใต้พิภพหรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการขน ถ่าย สินค้าซึ่งหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้นี้ถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งมีแหล่ง จ่ายพลังงานสำรองภายในร่างกายของตนเอง แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ซึ่งต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานอยู่ ภายนอก 

เว็บไซต์   http://pirun.ku.ac.th/~b5013409/page2.html

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์