ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์ ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์อาร์ซิโม ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

รูปภาพของ swk37976

 ค้นคืนวันที่ 24 / 5 /2554 

 ประวัติความเป็นมาของของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ (robot) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสโลวิคของประเทศเชคโกสโลวาเกียซึ่งอาจถือได้ว่าคำว่าหุ่นยนต์นั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1921 จากละครเรื่อง Rossum’sUniversal Robot แต่งโดยนักเขียนชาวเชคโกสโลวาเกีย ชื่อ KaretKapek โดยบทละครได้แสดงถึงเครื่องจักรที่ล้อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และแสดงถึงความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถทำลายได้ทุกสิ่ง

ในอดีตมนุษย์พยายามคิดค้นกลไก เพื่อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย   ชาวอียิปต์โบราณได้ประดิษฐ์แขนกลเข้ากับภาพบูชาเพื่อให้นักบวชได้ใช้แสดงปาฏิหาริย์ต่อผู้คนต่อมาในศตวรรษที่ 18 ได้มีการประดิษฐ์หุ่นเชิดในยุโรปเพื่อเลียนแบบการเคลื่อนที่ของมนุษย์และสัตว์ประกอบไปด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องทำให้มีการพัฒนาชุดควบคุมแบบป้อน กลับของชุดขับเคลื่อนชุดส่งกำลังและเครื่องมือวัดที่ทันสมัยช่วยพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น 

หลักเบื้องต้นของ Devol นั้นใช้เทคโนโลยี 2 แบบด้วยกัน คือการควบคุมเชิงตัวเลข (numerical control) ซึ่งใช้กับเครื่องมือกลเป็นส่วนใหญ่ และการควบคุมทางไกล (remotemanipulation) ซึ่งเป็นการสั่งงานในระยะไกล
ในช่วงปี ค.ศ.1970 นี้มีการคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆมากมาย เพื่อช่วยในการทำงานของแขนกล ใช้การมองเห็นและชุดควบคุมป้อนกลับด้วยแรง (forcefeedback control) ต่อเข้ากลับแขนกล Stanford Arm และคอมพิวเตอร์ PDP-10 เพื่อใช้ประกอบปั๊มน้ำในรถยนต์
ปัจจุบันเรามองวิชาหุ่นยนต์เป็นส่วนกว้าง ๆ มากกว่าหลายปีก่อนโดยเกี่ยวกับงานทางด้านจลนศาสตร์ พลศาสตร์ ระบบการวางแผน การควบคุม เซนเซอร์การเขียนโปรแกรมรวมไปถึงการควบคุมได้ด้วยตันเอง และปัญญาประดิษฐ์

แหล่งอ้างอิง http://www.avanzalover.com/board/viewthread.php?tid=6539

 ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์อาซิโม

อาซิโม คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หรือหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่นสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2543 พัฒนาโดยทีมวิศวกรเยอรมนีโดยพัฒนาจากหุ่นยนต์ทดลองและหุ่นยนต์ต้นแบบจนทำให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเทคโนโลยี i-WALK ช่วยให้อาซิโมสามารถเดินและวิ่งได้อย่างอิสระเสรีขึ้นบันไดและเต้นรำได้มีระบบบันทึกเสียงเพื่อตอบสนองคำสั่งของมนุษย์สามารถจดจำใบหน้าคู่สนทนาได้อย่างแม่นยำซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อาซิโมมีขีดความสามารถรอบด้านและรองรับความต้องการของมนุษย์ในอนาคต

บริษัทฮอนด้าได้ให้คำนิยามของชื่อ ASIMO ว่าย่อมาจาก Advanced Step in Innovative Mobility หมายถึง นวัตกรรมแห่งการเคลื่อนที่อันล้ำสมัย

อาซิโมได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือการควบคุมระยะไกล ทีมวิศวกรเริ่มต้นคิดค้นพัฒนาศึกษาวิจัยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยเริ่มจากการสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ พีทู (P2) ในปี พ.ศ. 2539 และต่อด้วยหุ่นยนต์ต้นแบบ พีทรี (P3) ในปี พ.ศ.2540 จนกระทั่งมาถึงหุ่นยนต์อาซิโมในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันฮอนด้าได้เปิดโอกาสให้เช่าอาซิโมเพื่อใช้งานในประเทศญี่ปุ่น

 ประวัติ

ทีมวิศวกรของบริษัทฮอนด้าร่วมกันคิดค้นและพัฒนาความท้าทายการทำงานในรูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งหลังจากได้พัฒนาศักยภาพของเครื่องยนต์อเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในรุ่นต่างๆซึ่งความท้าทายในรูปแบบใหม่ของทีมวิศวกรบริษัทฮอนด้าคือ การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์  ให้มีขีดความสามารถในการเดิน วิ่งหรือเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหุ่นยนต์อาซิโมจึงถือกำเนิดขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทำการศึกษาและวิจัยโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อย่างละเอียด เพื่อให้หุ่นยนต์อาซิโมและมนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยเริ่มทำการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้ด้วยขาทั้ง 2 ข้าง ในตระกูล P-Series เรื่อยมาจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่อาซิโม

แหล่งอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A1#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4

ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

ประเภทของหุ่นยนต์

ประเภทของหุ่นยนต์สามารถแบ่งแยกได้หลากหลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของการใช้งานได้แก่   การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่นอกจากนี้อาจจำแนกตามรูปลักษณ์ภายนอกด้วยก็ได้

การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้

หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

หุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่กับที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หุ่นยนต์ในประเภทนี้ได้แก่  แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในด้านการแพทย์ 

หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้

หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระหมายความถึงหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระหรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่างๆ แหล่งจ่ายพลังสำรองภายในร่างกายของหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นั้นโดยปกติแล้วจะถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กรวมทั้งมีปริมาณน้ำหนักไม่มากเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์หรืออุปสรรคในการเคลื่อนที่

การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก

โดยทั่วไปหุ่นยนต์ยังถูกจำแนกตามลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกและมีคำศัพท์เฉพาะเรียกต่างๆกันไปได้แก่ 

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

แอนดรอยด์ (Android) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชายแต่การใช้ในบริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด

จีนอยด์ (Gynoid) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

แอ็คทรอยด์ (Actriod) เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตหรือครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

นาโนโรบอท (Nanorobot) เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมากขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

แหล่งอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C#.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B9.80.E0.B8.A0.E0.B8.97.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.AB.E0.B8.B8.E0.B9.88.E0.B8.99.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.95.E0.B9.8C 

  

รูปภาพของ swk37953

รายละเอียดใช้ได้ Smile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์