ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 1)

รูปภาพของ pnppreecha
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น pnp แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น pnp34308 แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล ข้อควรระวังต้องจำ Password ให้ได้อย่างลืม 

 • - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

  - แจ้งส่งผลงานโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็น แล้วพิมพ์ข้อความเพื่อแจ้งว่างานของเธออยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554  เวลา 23.59 น.

 • รูปภาพของ pnp32624

  http://www.thaigoodview.com/node/104311

  นายโสภณ จังสายสว่าง เลขที่13 ม.6/10 ส่งงานครับ

   

  http://www.thaigoodview.com/node/104312?q=node/104312

  ส่งงาน นางสาวอังคณา พุกงาม เลขที่ 32

  รูปภาพของ PNP32635

  http://www.thaigoodview.com/node/102523?q=node/102523

  ส่งงานครั้งแรก น.ส.กัญจนพร เพื่มศิลป  เลขที่ 34

  http://www.thaigoodview.com/node/102175

   

  นายวราพล  อายุวัฒนะ เลขที่21

  รูปภาพของ pnp35004

  แก้ไขงานแล้วค่ะ  นางสาวกานต์พิชชา  รู้จักวงศ์ ม.6/10 เลขที่36

  http://www.thaigoodview.com/node/101310

  รูปภาพของ pnp32607

  แก้ไขรูปประจำตัวครับ ขอส่งอีกรอบ นายณัฏฐนิช พุทธบูชา เลขที่ 11

  http://www.thaigoodview.com/node/101328?q=node/101328

  รูปภาพของ pnp32351

  แก้ไขรูปประจำตัวคะ  นางสาวนวพรรษ โท้ประยูร เลขที่23

   http://www.thaigoodview.com/node/101356

  รูปภาพของ pnp35005

  แก้ไขรูปประจำตัวแล้วคะ ส่งงานคะ http://www.thaigoodview.com/node/101360

  นางสาวจริยาภรณ์  เกิดทอง เลขที่ 37

   

  รูปภาพของ pnp35004

  งานที่ไปแก้ไขคะ

  http://www.thaigoodview.com/node/101310

  นางสาวกานต์พิชชา  รู้จักวงศ์  เลขที่ 36

  รูปภาพของ pnp35011

  ส่งงานที่แก้ไขคะ

   

  http://www.thaigoodview.com/node/101333

  รูปภาพของ pnp32362

  แก้แล้วครับ นายเทพทัต ชูชื่น  เลขที่ 3

  http://www.thaigoodview.com/node/101625

  รูปภาพของ pnp34999

  แก้ไขแล้วน่ะครับ นายพงศ์พันธุ์ โคตะวรรณ  เลขที่ 19    http://www.thaigoodview.com/node/101364

  รูปภาพของ pnp35007

  แก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/101355

  รูปภาพของ pnp35010

  http://www.thaigoodview.com/node/102061  ส่งงานของฑิฆัมพร พูลทัศน์ค่ะ  ม.6/10 เลขที่41

  รูปภาพของ pnp32414

  http://thaigoodview.com/node/101132

  แก้ไขงานครับ ใส่รูปภาพประกอบแล้วครับ

   

  รูปภาพของ pnp32362

  มันอัพ รูปไม่ได้ครับ มันขึ้นว่า ถูกบล็อค โดย Pop up block ครับ

  รูปภาพของ pnp32362

  นายเทพทัต ชูชื่น ม.6/10 เลขที่ 3  Laughing

  http://www.thaigoodview.com/node/101625

  รูปภาพของ pnp34999

  นายพงศ์พันธุ์ โคตะวรรณ ม.6/10 เลขที่ 19   http://www.thaigoodview.com/node/101364

  รูปภาพของ pnp32318

  ธีรพงศ์ จิตรผดุงวณิชย์ เลขที่ 1 ครับ

        http://www.thaigoodview.com/node/101589 

  รูปภาพของ pnp35003

  http://www.thaigoodview.com/node/101315

   

  นางสาวกชพรรณ  บูราพรนุสรณ์ เลขที่ 35

  รูปภาพของ pnp32415

  http://www.thaigoodview.com/node/101654

   

  นายนรเศรษฐ์  วชิรานุกูล เลขที่ 6  ส่งงาน

  รูปภาพของ pnp32673

  ผม นายอนุกูล นามสกุล สำแดงเดช ม6/10 เลขที่ 15

  http://www.thaigoodview.com/node/101591

  รูปภาพของ pnp32564

  ส่งงานครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/101361

  นายธนินทร์ณัฐ   อุ่นเรือน  ม.6/10 เลขที่ 8 ครับ

   

  รูปภาพของ pnp35007

  ส่งงานค่ะ

   

  อันใหม่

   

  http://www.thaigoodview.com/node/101355

  รูปภาพของ pnp32403

  ส่งงานค่ะ  น.ส. สราลี    เอิ่บอิ่ม   ม 6/10  เลขที่ 24

  มีอะไรให้แก้ไขบอกได้นะค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/100227

  รูปภาพของ pnp35009

  http://www.thaigoodview.com/node/101329  

   

  ส่งงานคะอาจารย์ 

  นางสาวฐาปนีย์  เอี่ยมละออ  เลขที่40 คะ

  รูปภาพของ pnp35003

  น่ารักอ้ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/101363            นายรวิช หอมแม้น  เลขที่20 ชั้นม.6/10  ส่งงานครับ

  รูปภาพของ pnp32498

  ส่งงานคะ

  http://www.thaigoodview.com/node/101368

  รูปภาพของ pnp32448

  ส่งงานค่ะ     น.ส. สุกัญญา       นวลจันทร์    เลขที่  26   ม.6/10 

   

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์