ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 1)

รูปภาพของ pnppreecha
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น pnp แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น pnp34308 แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล ข้อควรระวังต้องจำ Password ให้ได้อย่างลืม 

 • - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

  - แจ้งส่งผลงานโดยคลิกที่แสดงความคิดเห็น แล้วพิมพ์ข้อความเพื่อแจ้งว่างานของเธออยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554  เวลา 23.59 น.

 • *ใหม่         *** ส่งงานครับ ***

   

  http://www.thaigoodview.com/node/114085 

   

  นายวชิร ยิ้มละมัย 6/11 เลขที่่ 25  

  http://www.thaigoodview.com/node/111735

   ส่งงานคับ

  ศุภกิตติ์ สินแดง

  http://www.thaigoodview.com/node/107555  ส่งงานครับ

  กิติศักดิ์ ทรัพย์สิน ม.6/11 เลขที่ 19 

  รูปภาพของ pnp32621

  http://thaigoodview.com/node/107265
  นาย วัฒนพล ทองโปร่ง ชั้น ม.6/11 เลขที่18

  รูปภาพของ pnp 32467

  http://www.thaigoodview.com/node/100797 ส่งงาน แก้ไข คับ ธนาคม รอดฉิม ม. 6/11

  รูปภาพของ pnp32675

  http://www.thaigoodview.com/node/104056  ส่งงานคับ อภิรักษ์ แสงสวัสดิ์ เลขที่23

  รูปภาพของ pnp 32467

  http://www.thaigoodview.com/node/100797   ส่งแล้วคับ ธนาคม รอดฉิมWink

  รูปภาพของ pnp32699

  http://www.thaigoodview.com/node/101756      ส่งงานค่ะน.ส.อัญญารัตน์ โฉมงาม ม.6/11 

  http://www.thaigoodview.com/node/100795   ส่งงานครับ  นายณัฐพงษ์  พืชพันธ์  ม.6/11

  รูปภาพของ pnp32361

  ส่งงานคับ ครู  ส่งงาน  

  http://www.thaigoodview.com/node/101639   ขอบคุณคับ  ^^ 

  ผมนายเจษฎา เจริญวงค์   เลขที่ 3  6/11 คับ  

  รูปภาพของ pnp32578

  http://www.thaigoodview.com/node/104071    ได้โปรดอ่านด้วย อาจารย์ !! วิบูลย์ ภัทรเมธาวรกุล (ป๋าเปรม)

  รูปภาพของ pnp32483

  http://www.thaigoodview.com/node/101620

  น.ส.กนกพร  ประสพศรี  เลขที่ 35  ม.6/11

  รูปภาพของ pnp32690

  http://www.thaigoodview.com/node/101619

  น.ส.พัชราภรณ์  เย็นใจ   ม.6/11  เลขที่ 38 ส่งงานค่ะ

  รูปภาพของ pnp32739

  http://www.thaigoodview.com/node/101545 

  นางสาวพิศลดา  มีคง ม.6/11  เลขที่ 41 ส่งงานค่ะ Laughing

  รูปภาพของ pnp32381

  http://www.thaigoodview.com/node/100807  ส่งงานครับ  นายวรกานต์  คงบุรี  เลขที่ 6  ม.6/11

  รูปภาพของ pnp 35028

  http://www.thaigoodview.com/node/100283 กฤษฎา หนองเหล็ก เลขที่ 29 ม. 6/11 ส่งงานครับ

  รูปภาพของ pnp32359

  http://www.thaigoodview.com/node/101362  ส่งงานครับ  นายกันธาดา  เลิศผสมสิทธิ์  เลขที่  2  ม.6/11

  รูปภาพของ pnp32588

  http://www.thaigoodview.com/node/101358 ส่งงานค่ะ นางสาว จิตกัญญา รุ่งสว่าง เลขที่ 36 ม.6/11

  รูปภาพของ pnp32377

  http://www.thaigoodview.com/node/100653  ส่งงานครับ  นาย ภักดี  กลิ่นสน เลขที่ 5 ม.6/11

  รูปภาพของ pnp35015

  http://www.thaigoodview.com/node/100815    ส่งงานครับ นายเกียรติชัย  บุญคล้าย ม.6/11 เลขที่ 26

  รูปภาพของ pnp32483

  นางสาวกนกพร  ประสพศรี   ชั้น  ม  6 /11  เลขที่ 35

  รูปภาพของ pnp32588

  น.ส.จิตรกัญญา   รุ่งสว่าง  ม.6/11   เลขที่ 36    ส่งงานแล้วค่ะ

  รูปภาพของ pnp32618

  http://www.thaigoodview.com/node/101165    ส่งงานครับ  นาย ภาณุพงษ์  รุ่งเพียร  ม.6/11  เลขที่ 17

  รูปภาพของ pnp32563

  http://www.thaigoodview.com/node/101161  ส่งงานครับ นายธนากรณ์  ศิริบุตร  เลขที่13     

  รูปภาพของ pnp32563

   http://www.thaigoodview.com/node/101161 นายธนากรณ์ ศิริบุตร 6/11 เลขที่13

   

  รูปภาพของ pnp32338

  http://www.thaigoodview.com/node/100694 นายอภิวัฒน์ สายเสียงสด ม.6/11 เลขที่30

  รูปภาพของ pnp32342

  http://www.thaigoodview.com/node/100650 นางสาวเพ็ญภัค พริ้มพราย ม.6/11 เลขที่30

  รูปภาพของ pnp32457

  http://www.thaigoodview.com/node/100504 นาย จตุรวิทย์ มาคล้าย เลขที่ 9 ม.6/11

  รูปภาพของ pnp32395

  http://www.thaigoodview.com/node/100814  น.ส. นภสร  พูลการุณ  เลขที่ 31

  รูปภาพของ pnp32703

  http://www.thaigoodview.com/node/100813   นายกิตินันท์   เข้มแจ้ง   เลขที่24  6/11

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์