สื่อเพื่อการเรียนรู้

รูปภาพของ swk35012

บทที่ 1 ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน

    สื่อการเรียนการสอน หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และเข้าใจ  สื่อที่ช่วยในการเรียนการสอนมีหลายชนิด เช่น

    1. สื่อที่ต้องจัดทำขึ้น สื่อชนิดนี้มีมากมายหลายชนิด ขึ้นอยู่กับผู้ที่สนใจจะจัดหา ทำขึ้นเอง ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย เกม กิจกรรม ของจริง ของจำลอง  เป็นต้น 
    2. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สื่อชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องจัดหา หรือทำขึ้น เพราะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพียงแต่ผู้ใช้เลือกให้ถูกตามจุดมุ่งหมาย เช่น การศึกษาวัฎจักรของยุง ควรเลือกฤดูกาลที่จะศึกษาให้เหมาะสม คือ ฤดูฝน และควรศึกษากับธรรมชาติ แทนที่จะใช้วิธีวาดภาพ เป็นต้น
    3. ครู เป็นสื่อที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ หากปราศจากครูการเรียนการสอนจะไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

 


บทที่ 2 สื่อการเรียนการสอน แบ่งตามคุณลักษณะ ได้ 4 ประเภทคือ

   1.สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ ตำรา แผ่นใส เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ
   2.สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องฉายแผ่นใส เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
   3.สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จำลอง
   4.สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ และ การใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสาร

 


 บทที่ 3 โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน CAI

            คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ย่อมาจาก computer-Assisted instruction)ที่มีหน้าที่เป็นสื่อการเรียนการสอนเหมือนแผ่นใส (Transparent) สไลด์ (slide) หรือวีดีโอทัศน์(viedo) มีอยู่ด้วยกันหลายโปรแกรม ที่นิยมและได้รับการแพร่หลายอย่างที่สุดในขณะนี้ ได้แก่

     Macromedia Authorware โปรแกรมนี้จะมีจุดเด่นในการเสนอบทเรียนในลักษณะสาขา (Branching)และเป็นโปรแกรมที่ใช้ไอคอนในการสร้างบทเรียน สามารถออกแบบให้ผู้เรียนมีการตอบโต้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลือกตอบ การจับคู่ เป็นต้น

    Macromedia Director โปรแกรมนี้จะมีจุดเด่นในการทำภาพเคลื่อนไหว มีภาษาเป็นของตัวเอง เรียกว่า Lingo ช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมทำงานได้ตามต้องการ สามารถเขียนโปรแกรมในลักษณะวัตถุได้

    Multimedia Toolbook โปรแกรมนี้จะมีจุดเด่นในการยืดหยุ่น สามรถดำเนินเรื่องราวได้ตามที่นักออกแบบการเรียนการสอนต้องการได้เป็นอย่างดี โดยการพิมพ์คำสั่ง ลงในแต่ละวัตถุ หน้าแสองผล (Page) หรือพื้นหลัง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างพร้อมใช้ (Widgets) เพื่อช่วยในการสร้างงาน และแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันโปรแกรมได้พัฒนาให้สามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ HTML

   

  

เนื้อหาเข้าใจง่าย ได้ใจความอ่านง่ายดีค่ะ ^^

สรุปดีจะ

รูปภาพของ swk34693

ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยแต่สรุปได้ใจความดีค่ะ

รูปภาพของ swk37190

งาย ๆๆ ได้ใจความ ^^

 

รูปภาพของ swk34869

ใหม่

เนื้อหาครบถ้วนดี

รูปภาพของ swk37192

เรียบง่ายดีมาก

รูปภาพของ swk34607
แต่งสวยมากเลยครับ ปลื้มๆๆ
รูปภาพของ swk34891

จัดเป็นระเบียบอ่านง่ายเนอะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์