งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.4.14 (Gifted Computer) ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

  1.  เข้าเว็บไซต์ ห้องเรียนเสมือนที่  www.samakkhi.ac.th/vcp/vcp/home.htm เลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาบทเรียน และกิจกรรมการเรียน แล้วให้ download ใบงานที่  1 เขียนตอบให้ถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์เป็นฉบับร่างเก็บไว้

  2.  สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วให้พิมพ์คำถาม-คำตอบของใบงานที่ 1 ที่จัดทำไว้ในข้อ 1  ลงใน blog ของตนเอง เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

  3. แจ้งส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง ว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างและการใช้ Blog ที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ swk38619

  นส.ปัณฑิตา  เชื้อเมืองพาน ขอส่งงานครั้งที่2 ตาม URLดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/102178

  รูปภาพของ swk38619

  นส.ปัณฑิตา  เชื้อเมืองพาน ขอส่งงานครั้งที่2 ตาม URLดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/102178

  รูปภาพของ swk38604_

  นาย ธนวัฒน์  สุประการ ม.4.14 เลขที่ 29 ขอส่งงานชิ้นที่ 2 ตาม URL นี้

  http://www.thaigoodview.com/node/101953

    

   

  รูปภาพของ swk38617

   ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  http://www.thaigoodview.com/node/101949

  รูปภาพของ swk36495

  ผม นาย รัฐนันท์ มันยวง เลขที่ 19 ชั้น ม.4.14 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/101105

  รูปภาพของ swk38631

  ชื่อ นายณัฐพล  คำแก้ว ชั้น ม.4.14 เลขที่ 35  ขอส่งงานครั้งที่ 2 เรื่องการทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม URL ดังต่อไปนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/100864

  รูปภาพของ swk36471

  ผมชื่อ นาย ชนวีร์  ชัยแก้ว  เลขที่ 17 ชั้น ม.4.14  ขอส่องงานครั้งที่ 2  ตาม URL นี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/100772

  รูปภาพของ swk36264

  ชื่อ เด็กหญิงศศวิมล  ไกรฤกษ์ ชั้น ม.4.14 เลขที่ 9  ขอส่งงานครั้งที่ 2 เรื่องการทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม URL ดังต่อไปนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/100495 

  รูปภาพของ swk36681

  ชื่อ นางสาวชนากานต์ ยืนยง ชั้น ม.4.14 เลขที่ 28 ขอส่งงานครั้งที่ 2 เรื่องการทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม URL ดังต่อไปนี้ http://www.thaigoodview.com/node/99708

  รูปภาพของ swk38790

  ผมชื่อ นายกิตติคุณ  กิตติเดชะนันทน์  เลขที่ 40 ชั้น ม.4.14  ขอส่องงานครั้งที่ 2  ตาม URL ข้องต้น

  http://www.thaigoodview.com/node/99693

  รูปภาพของ swk38640

  ผมชื่อ นายมั่นคง บุญคำตัน ชั้น ม.4.14 เลขที่ 37 ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ข้างต้นนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99691

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์