งานครั้งที่ 2 ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 2 ให้นักเรียน ม.2.10 ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

      - ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
          1. การทำงานของหุ่นยนต์
          2. บทบาทของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
          3. หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ วาดรูปแล้ว scan ลงใน blog ด้วยจะดีมาก)
          แล้วให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเอง พร้อม บันทึกชื่อเว็บไซต์เป็นแหล่งอ้างอิงสืบค้นด้วย

       -  สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

 • - แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ  แสดงความคิดเห็น  ที่อยู่ข้างล่างนี้ ว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • - ส่งงานภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 23.30 น.
 • รูปภาพของ swk38004

  สวัสดีครับผม ด.ช.เนติพงษ์   ภูบัวนาค ม.2.10 เลขที่ 31 ขอส่งงานครั้งที่ 2 ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/113980

  กระผม กิตติธัช ดอนชัย ม.2.10 เลขที่40 ขอส่งงานครั้งที่2 ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/113979

  ม2.10 เลขที่ 13 
  ขอส่งงานครั้งที่2 ครับ 

  http://www.thaigoodview.com/node/113046 

  รูปภาพของ swk37983

  เด็กชายชณกันต์ อุทัยพิบูลย์ ชั้นม 2.10 เลขที่ 21

  ส่งงานครั้งที่ 2 ตาม URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/113035

  รูปภาพของ swk37983

  ระบบการทำงานของหุ่นยนต์

   

  เราสามารถแบ่งการทำงานของหุุ่นยนต์ออกเป็น
  3 ส่วนด้วยกัน
  1. ส่วนพลังงาน
  2. ส่วนระบบบจักรกล
  3. ส่วนของระบบควบคุม
  ซึ่งทั้งสามส่วนนี้หากเรามองว่าหุนยนต์คือสิ่งมีชีวิต
  ก็จะไม่แตกต่างกับมนุษย์หรือสัตว์ทั่วๆไปที่มีองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญเหมือน กัน
  คือ พลังงาน อวัยวะของร่างกายส่วนต่างๆ สมอง เพียงแต่ว่าระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีความซับซ้อนทางชีวภาพที่ยากต่อการทำ
  ความเข้าใจมากกว่า ดังนั้นไม่ต้องไปสนใจส่วนที่เราคิดว่ายากสำหรับเราครับเดี๋ยวท้อเสียก่อน
  มาเรียนรู้ส่วนต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกันดีกว่า


  ระบบพลังงาน การให้พลังงานกับหุนยนต์หรือเครื่องจักรกล
  เราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ แต่ในที่นี้ขอกล่าวฉะเพาะพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่า
  นั้นคือพลังงานไฟไฟ้า พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มหัศจรรย์มากที่สุดในบรรดาพลังงานต่าง
  ถึงแม้ว่าจะทำความเข้าใจยากสักหน่อยแต่นำเอามาใช้งานไม่ยากครับ และสามารถแปลงออกมาเป็นพลังงานอื่นๆได้ง่ายที่สุด
  เพราะมีขายอยู่ตามท้องตลาดมากมายหลายรูปทรงครับ หลักๆก็มี เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลครับ
  คือมอเตอร์ และเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลงงานแสง งานเล็กๆก็จะเป็นพวก
  LED
  ที่เราๆรู้จักกันดี และก็อีกอย่างคือพลังงานเสียง นี้คือพลังงานหลักๆที่เราจะใช้กันมากที่สุด
  ส่วนพลังงานความร้อนก็มีใช้บางโอกาส แต่ส่วนมากมักไม่ต้องการเพราะเดี่ยวทำให้โลกร้อน