ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk38589

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง : เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย

 

2.อินเทอร์เน็ต คือ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด

3.อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้งานได้ ดังนี้ : E-mail, Chat, การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล ฯ

4.World Wide Webใช้ทำอะไร : พื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนด URL คำว่าเวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต โดยจริงๆแล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต  

5.นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่ใด : แหล่งสืบค้นข้อมูลมีอยู่หลากหลายแห่ง เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตำรา อินเตอร์เน็ต ฯ

6.จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจ : เมื่อคุณเล่นอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วเขียน E-Mail หาเพื่อน โดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนกำลัง Online อยู่ ซึ่งถ้ารู้ก็สามารถคุยกันตรง ๆ ได้แถมยังโต้ตอบกันได้ทันทีอีกด้วย แล้วทำอย่างไรจะรู้ได้ว่าเพื่อนคุณกำลัง Online อยู่ ICQ สามารถแก้ปัญหานี้ได้ กล่าวคือ มันจะมีเครื่อง Server ที่ใช้เก็บรายชื่อสมาชิกเอาไว้ก่อน โดยผู้ที่จะใช้ความสามารถนี้ได้จะต้อง สมัครขอหมายเลขสมาชิกจากเขาก่อนจึงจะใช้งานต่าง ๆ ได้

7.e-mail มีประโยชน์อย่างไร : ส่งข้อความถึงกัน, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน, แนบไฟล์ไปกับข้อมูลได้ ฯ

8.สามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด : สามารถขอได้จากหลายๆที่ เช่น www.hotmail.com, www.thaimail.com, www.mweb.co.th  

ข้อมูลชิ้นนี้สืบค้นเมื่อวันที่ 30/05/54 เวลา 22.19 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์