ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

รูปภาพของ rsmniphon

โครงงานสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

1. พืชมห้ศจรรย์  เลขที่ 15

2. สัตว์โลกน่ารัก เลขที่ 21

3. Basic-Astronomy เลขที่ 19

4. Conjunction&Phrasal Verb+Error เลขที่ 26

5. ศึกษาลักษณะหน้าที่และองคประกอบของเซลล์ เลขที่ 25

6. ระบบนิเวศ เลขที่ 2

7. Merry Christmas เลขที่ 27

8. ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย เลขที่ 1  

9. เครื่องอบแห้งโดยอาศัยคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศเป็นแหล่งพลังงาน เลขที่ 12

10. ระบบประสาท เลขที่ 5

11. โลกพีธากอรัส เลขที่ 22

12. วรรณคดี ม.4 เลขที่ 28

13. ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนต่างๆ เลขที่ 23

14. อาณาจักรไนคาเรีย เลขที่ 16

15. ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ เลขที่17

16. การแบ่งเซลล์  เลขที่ 24

17. การเกิดปฎิกิริยาและไขมัน เลขที่20

18. จุลินทรีย์แลคโตบาซิสลัส เลขที่ 18

19. การสั่นของจอคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่ใกล้โทรศัพท์ เลขที่13

20. อาณาจักรพืช เลขที่ 8

21. โครงสร้าง ข้อมูล เลขที่ 9

22. ศึกษาการเคลื่อนที่ของซีต้าร์ เลขที่ 30

23. การศึกษาการเคลื่อนที่ในน้ำของตัวVaranus เลขที่ 14

24. Halloween Day เลขที่ 29

25. การศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกรักบี้ เลขที่ 10

26. จิตวิทยา เลขที่ 3

27. มะขามน่ารู้ เลขที่ 4

28. Cauchy-Schwarz เลขที่ 7

29. ดาวฤกษ์ เลขที่ 11

30. เมฆ เลขที่ 6

กำหนดการส่งงาน

1. ตรวจให้คะแนนครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.ค. 54 ( ให้นักเรียนเข้าไปเขียนในช่อง แสดงความคิดเห็น เพื่อบอกว่างานของนักเรียน วางไว้ที่node

หมายเลข เท่าใด

รูปภาพของ rsmniphon

แจ้งให้นักเรียนทุกคน เข้ามาตรวจ ดูผลงานของตัวเองด้วย ผลงานใครที่ถูกระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนจะถูกยกไปใช้ ในวิชาภาคเรียนที่ 2 ดังนั้นให้แก้ไขด้วย แม้เกรดภาคเรียนนี้จะผ่าน แต่ภาคเรียนที่ 2 จะไม่รับรอง ด้ังนั้นต้องแก้ไข ด่วน ครับ

นิพนธ์ 

ok ครับ

รูปภาพของ rsmniphon

คุณเลขที่ 6 ครับ งานยังไม่ผ่านครับ มีเวลาแก้ไข ถึงวันศุกร์ ดูงานเพื่อนๆๆ ว่าขนาดไหน  ครับ ขอให้โชคดี ทันเวลาที่กำหนดนะครับ

นิพนธ์ 

โพสไว้แล้วคับ http://www.thaigoodview.com/node/99612?page=1 เลื่อนลงไปล่างสุด

 

หรือ Node 116277 , Node 116278

รูปภาพของ rsmniphon

เลขที่ 6 ส่งงานด่วน ต้องส่งเกรดในวันศุกร์นี้  ครับ  

นิพนธ์ 

รูปภาพของ rsmniphon

เลขที่ 6 ส่งงานด่วน ต้องส่งเกรดในวันศุกร์นี้  ครับ  

นิพนธ์ 

ทรงสิริ กิจเจริญธรรม เลขที่ 15 ม.4/12 node/105345 แก้ไขแล้วครับ

นายจิรัฏฐ์  กมลพัฒนะ ม.4/12  เลขที่ 18 ขอส่งงานที่แก้ใหม่ไว้ที่ http://thaigoodview.com/node/105616 ครับ

ขอบคุณมากครับ

อาจารย์ครับผมส่งแล้วไม่เห็นขึ้นชื่อ

นายวริทธิ์ธร   โกศัลวิตร   ม.4/12 เลขที่10 ผมขอส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99587 นะคับ

ขออณุญาต มาย้ำนะครับ ผม นายปริญญา อังสนันท์ ได้ส่งงานไว้ที่ node 105256  เมื่อ อาทิตย์, 24/07/2011 - 13:37   แต่ยังไมได้รับการตรวจเลยครับ

 เเก้ครับ วชิรวิทย์ โรจน์ศุภากร เลขที่17 ม.4/12 node 99602

เเก้ครับ  วชิรวิทย์ โรจน์ศุภากร เลขที่17 ม.4/12 node 99602

นายคุณากร สุรโชติมงคล ม.4 /12 เลขที่ 3 ขอส่งงานที่ http://thaigoodview.com/node/114801

นายธีรภัทร มีมาก ชั้นม.4/12 เลขที่ 5 ขอส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99593 ครับ

แก้มาใหม่ครับ โชติวัตน์ อินทรประพงศ์ เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/114745

ส่งใหม่ 

พงศกร  เมฆขุนทด ม 4/12 เลขที่ 13  ส่งไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/105619

นาย วงศกร  สุขะเดชะ ม.4/12 เลขที่ 11 ขอส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/105601

นาย วโรตม์  ศิลาวรรณ  ม.4/12  ขอส่งงานไวที่    http://www.thaigoodview.com/node/105620    ครับ

นาย คุณากร สุรโชติมงคล ชั้น  ม.4/12  เลขที่ 3  ขอส่งงาน   http://www.thaigoodview.com/node/104615

นางสาว สมิตา สีโท ม.4/12 เลขที่ 29 แก้ไขงานที่ node 99598 เรียนร้อยแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/99584?q=node/99584/ ของสิทธานต์ เลขที่21

สัตว์โลกน่ารัก ครับผม

ใหม่ด้วยครับ

 

รูปภาพของ rsm49562

นาย เนติพันธุ์  แสไพศาล  ชั้น  ม.4/12  เลขที่ 20  ขอส่งงาน  " การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และ  ไขมัน "  ไว้ที่ http://thaigoodview.com/node/107030

นาย กษิดิศ เอี่ยมทอง ม.4/12 เลขที่ 9 ขอเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่อง "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม"

ลิงค์ใหม่อยู่ณ http://thaigoodview.com/node/114746 ครับ

ใหม่ นายศรัณย์ ไหวประเสริฐ ขอส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/114750 เรื่อง อาณาจักรสัตว์

อรณิชา  ศิริธนารัตนกุล ม.4/12  เลขที่ 27   ส่งงานเรื่องวันคริสต์มาสแล้ว ในnode 99597  (หนูเขียนขอเปลี่ยนเรื่องไว้ผิดnode และจริงๆส่งงานนานแล้วนะคะ แต่มันไปอยู่ในnodeใครก็ไม่รู้ อาจารย์ตรวจดูที่วันที่ทำงานเสร็จก็ได้นะคะ)

รูปภาพของ rsm49562

นายเนติพันธุ์  แสไพศาล  ชั้น ม. 4/12 เลขที่ 20 ขอส่งงานเรื่อง  การเกิดปฏิกิริยา และ ไขมัน ไว้ที่ node 107030

http://www.thaigoodview.com/node/107030 

สวัสดีตอนเย็นครับอาจารย์ ผมนายดิษยะ ฉายากุล ขอส่งงานไว้ที่ Node หมายเลข107033

แต่อาจารย์ครับ ผมยังไม่มีชื่ออยู่ใน 25 คน ที่อยู่ข้างบนเลยครับ ผมขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่่อง

กิ้งก่าสัตว์เปลี่ยนสีได้(ยังไงหละ?)

 

เป็นเรื่อง

Cauchy-Schwarz

ผมเลขที่ 7 นะครับ ขอขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์ ฝันดีครับอาจารย์

นางสาวปวีณรัตน์ ปาณะศรีพัฒน์ ชั้น ม.4/12 เลขที่24 

ขอส่งโครงงานเรื่อง'การแบ่งเซลล์(Cell Division)'ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่node 104249

http://www.thaigoodview.com/node/104249?q=node/104249

ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์